Wave

Giải toán 8 kết nối bài Bài tập cuối chương V

Giải bài: Bài tập cuối chương V sách toán 8 tập 1 kết nối tri thức. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

A. Trắc nghiệm

Bài tập 5.19 trang 109 sgk Toán 8 tập 1 KNTT: Dữ liệu nào sau đây là số liệu liên tục?

A. Dữ liệu về tên các vận động viên Việt Nam tham dự SEA Games 31

B. Dữ liệu về kết quả đánh giá hiệu quả của chương trình dạy học trên truyền hình.

C. Dữ liệu về cân nặng của 200 con cá chép sau 6 tháng nuôi

D. Dữ liệu về số người bị mắc Covid - 19 trong gia đình của các bạn trong lớp.


Ta xét từng dữ liệu đã cho:

• Dữ liệu về tên các vận động viên Việt Nam tham dự SEA Games 31 không là dữ liệu số.

• Dữ liệu về kết quả đánh giá hiệu quả của chương trình dạy học trên tuyền hình không là dữ liệu số.

• Dữ liệu về cân nặng của 200 con cá chép sau 6 tháng nuôi là số liệu liên tục.

• Dữ liệu về số người bị mắc Covid-19 trong gia đình của các bạn trong lớp là số liệu rời rạc.

Đáp án: C

Bài tập 5.20 trang 109 sgk Toán 8 tập 1 KNTT: An đứng từ xa và ghi lại xem bạn nào đi sang đường sử dụng cầu vượt khi tan trường. Phương pháp An thu thập dữ liệu là:

A. Từ nguồn có sẵn

B. Quan sát.

C. Lập bảng hỏi.

D. Phỏng vấn


An đứng từ xa và ghi lại xem bạn nào đi sang đường sử dụng cầu vượt khi tan trường.

Trong trường hợp này, An quan sát các bạn đi sang đường sử dụng cầu vượt khi tan trường rồi ghi lại kết quả.

Do đó, phương pháp An thu thập dữ liệu là quan sát.

Đáp án: B

Bài tập 5.19 trang 109 sgk Toán 8 tập 1 KNTT: Trong biểu đồ cột với gốc trục đứng không bắt đầu từ 0, khẳng định nào sau đây không đúng?

A. Cột cao hơn biểu diễn số liệu lớn hơn

B. Hai cột cao bằng nhau biểu diễn số liệu bằng nhau

C. Cột thấp hơn biểu diễn số liệu bé hơn

D. Tỉ lệ chiều cao của hai cột bằng tỉ lệ hai số liệu được biểu diễn


Trong biểu đồ cột với gốc trục đứng không bắt đầu từ 0 thì tỉ lệ chiều cao của hai cột không bằng tỉ lệ hai số liệu được biểu diễn.

Đáp án: D

Bài tập 5.22 trang 109 sgk Toán 8 tập 1 KNTT: Để biểu diễn tỉ lệ của các phần trong tổng thể ta dùng biểu đồ nào sau đây?

A. Biểu đồ tranh

B. Biểu đồ cột

C. Biểu đồ đoạn thẳng

D. Biểu đồ hình quạt tròn


Đáp án: D

Bài tập 5.23 trang 109 sgk Toán 8 tập 1 KNTT: Để biểu diễn sự thay đổi của một đại lượng theo thời gian ta dùng biểu đò nào sau đây

A. Biểu đồ cột kép

B. Biểu đồ tranh

C. Biểu đồ đoạn thẳng

D . Biểu đồ hình quạt tròn


Đáp án: C

B. Tự luận

Bài tập 5.24 trang 109 sgk Toán 8 tập 1 KNTT: Cho hai biểu đồ

Giải Bài tập 5.24 trang 109 sgk Toán 8 tập 1 Kết nối

a) Lập bảng thống kê cho dữ liệu được biểu diễn trong mỗi biểu đồ

b) Dữ liệu biểu diễn trên hai biểu đồ có như nhau không? Giải thích tại sao hình dạng hai đường gấp khúc trên hai biểu đồ lại khác nhau


a) Bảng thống kê:

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Số sản phẩm (nghìn)

3

2

3

4

5

4

6

7

8

7

6

8

b) Dữ liệu biểu diễn trên hai biểu đồ là như nhau.

Hình dạng đường gấp khúc ở hai biểu đồ khác nhau do trục đứng của hai biểu đồ chia theo tỉ lệ khác nhau.

Bài tập 5.25 trang 110 sgk Toán 8 tập 1 KNTT: Khối 8 tổ chức giải bóng đá với 5 đội tham dự là các đội bóng của các lớp A, B, C, D, E. Trước khi giải đấu diễn ra, Bình muốn thực hiện khảo sát dự đoán của các bạn về đội vô địch giải đấu.

a) Theo em Bình có thể thực hiện khảo sát theo những cách nào?

b) Dữ liệu Bình thu được thuộc loại nào?


a) Cách Bình có thể thực hiện khảo sát: phỏng vấn, lập bảng hỏi

b) Dữ liệu không là số không thể sắp thứ tự

Bài tập 5.26 trang 110 sgk Toán 8 tập 1 KNTT: Bạn Bình tiến hành khảo sát dự đoán như trong bài 5.25. Giả sử Bình thu được kết quả như sau: A, B, A, A, A, A, A, B, D, B, A, A, B, D, D, A, A, B, D. Lập bảng thống kê về số lượng dự đoán vô địch cho mỗi đội

a) Có thể dùng biểu đồ nào để biểu diễn dữ liệu trong bảng thống kê thu được

b) Nếu muốn biểu diễn tỉ lệ các bạn được hỏi dự đoán mỗi đội vô địch thì nên dùng biểu đồ nào?


Bảng thống kê: 

Đội

A

B

C

D

E

Số lượng

10

5

0

4

0

a) Có thể dùng biểu đồ tranh để biểu diễn dữ liệu trong bảng thống kê thu được.

b) Biểu đồ hình quạt tròn dùng để biểu diễn tỉ lệ của các phần trong tổng thể.

Do đó, nếu muốn biểu diễn tỉ lệ các bạn được hỏi dự đoán mỗi đội vô địch thì nên dùng biểu đồ hình quạt tròn.

Bài tập 5.27 trang 110 sgk Toán 8 tập 1 KNTT: Bảng thống kê sau cho biết số lượng học sinh của các lớp khối 8 tham gia các câu lạc bộ Thể thao và Nghệ thuật của trường

Lớp

Câu lạc bộ

8A

8B

8C

8D

Thể thao

8

12

10

5

NGhệ thuật

16

4

8

8

a) Lựa chọn và vẽ biểu đồ để so sánh số lượng học sinh tham gia hai câu lạc bộ này ở từng lớp

b) Lựa chọn và vẽ biểu đồ biểu diễn tỉ lệ học sinh các lớp tham gia hai câu lạc bộ trong số các học sinh khối 8 tham gia hai câu lạc bộ này


a) Giải Bài tập 5.27 trang 110 sgk Toán 8 tập 1 Kết nối

b) Bảng thống kê tỉ lệ học sinh các lớp tham gia hai câu lạc bộ trong số các học sinh khối 8 tham gia hai câu lạc bộ này

Lớp

8A

8B

8C

8D

Tỉ lệ (%)

 34

23 

25 

18 

Giải Bài tập 5.27 trang 110 sgk Toán 8 tập 1 Kết nối