Wave

Chính sách bảo mật

Giaibaitapsgk.net tôn trọng quyền riêng tư của quý vị và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý bạn đọc. Nội dung này sẽ cung cấp thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân khi quý bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ giải thích về quyền riêng tư của quý vị và cách pháp luật bảo vệ quyền này.

Để giúp quý vị dễ dàng hiểu thông tin, nội dung này đã được chia thành nhiều mục. Quý vị có thể nhấp vào từng mục cụ thể dưới đây để có cái nhìn chi tiết. 


Chúng tôi làm ai và thông tin quan trọng

Thông báo về quyền riêng tư này nhằm mục đích cung cấp thông tin chi tiết về cách Trangtailieu.com thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi. Thông tin này bao gồm mọi dữ liệu bạn cung cấp thông qua Trang web hoặc Ứng dụng, chẳng hạn khi bạn đăng ký bản tin, thực hiện mua sắm, hoặc tạo tài khoản người dùng.

Để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và lý do đằng sau, bạn nên đọc kỹ thông báo này cùng với các thông báo khác mà chúng tôi có thể cung cấp trong các trường hợp cụ thể. Thông báo về quyền riêng tư này được thiết kế để bổ sung và không thay thế cho các thông báo khác mà chúng tôi có thể đưa ra.

Dữ liệu cá nhân là gì?


Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân có thể nhận dạng được từ đó. Điều này không bao gồm dữ liệu mà danh tính đã bị xóa vĩnh viễn (nghĩa là dữ liệu ẩn danh).

Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập như thế nào?

Chúng tôi sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để thu thập dữ liệu từ và về bạn, bao gồm các tương tác Trực tiếp, Công nghệ hoặc tương tác tự động, thông qua các bên thứ ba, và cũng từ các nguồn công khai có sẵn.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi có sự cho phép của pháp luật. Chúng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc sử dụng dữ liệu cá nhân một cách đạo đức và minh bạch, đồng thời cam kết không bao giờ chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào với mục đích thương mại. Thông thường, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong những trường hợp sau:

  1. Khi chúng tôi cần thực hiện ký kết hợp đồng.
  2. Sau khi nhận được sự đồng ý của bạn.
  3. Khi thông tin cá nhân là cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba) và không ảnh hưởng đến quyền tự do cơ bản của bạn.
  4. Khi chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc các quy định liên quan.

Từ chối nội dung và quảng cáo cá nhân hóa

Nhằm mang đến trải nghiệm người dùng tốt nhất, chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu danh tính, Thông tin liên lạc, Hướng dẫn sử dụng và Hồ sơ của bạn để đánh giá mức độ quan tâm của bạn. Qua đó, chúng tôi xác định quảng cáo và nội dung nào có thể phù hợp với bạn.

Chúng tôi đặt nỗ lực để cung cấp cho người dùng sự linh hoạt trong việc quyết định về việc sử dụng dữ liệu cá nhân, đặc biệt là trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo, cũng như đảm bảo rằng bạn có quyền lựa chọn với nội dung được cá nhân hóa.

Khi nào chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể phải chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên sau đây cho các mục đích được mô tả trong phần 'Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn' ở trên.

Trong một số tình huống đặc biệt, chúng tôi có thể hợp tác và chia sẻ thông tin với một đơn vị để thực hiện quá trình thu thập và phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, chúng tôi luôn duy trì sự ràng buộc chặt chẽ với bên thứ ba này, đảm bảo rằng thông tin của quý vị sẽ không bị lạm dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Hơn nữa, trong các trường hợp cụ thể và đặc biệt, chúng tôi có thể bị buộc phải cung cấp thông tin cho các cơ quan pháp luật có thẩm quyền khi họ có yêu cầu.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật thích hợp nhằm ngăn chặn bất kỳ mất mát, sử dụng, hoặc truy cập trái phép, sửa đổi hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn. Ngoài ra, chúng tôi thiết lập các giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn đối với nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác chỉ khi cần thiết cho mục đích kinh doanh. Họ sẽ phải tuân theo hướng dẫn của chúng tôi và chịu trách nhiệm về bảo mật.

Chúng tôi đã thiết lập các quy trình để xử lý mọi trường hợp nghi ngờ vi phạm dữ liệu cá nhân và cam kết thông báo cho bạn cũng như các cơ quan quản lý có thẩm quyền về mọi vi phạm xảy ra.

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được mục đích đã thu thập dữ liệu, bao gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo.

Quyền hợp pháp của bạn?

Trong những trường hợp cụ thể, bạn có những quyền theo luật bảo vệ dữ liệu liên quan đến thông tin cá nhân của mình.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc về các vấn đề liên quan đến bảo vệ dữ liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: giaibaitapsgknet@gmail.com.