Wave

Giải SBT HĐTN 7 chân trời bản 1 chủ đề 3 Hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung

Sử dụng giải bài tập lớp 7 sách Chân Trời Sáng Tạo chi tiết này của Giaibaitapsgk các em có thể nhanh chóng hoàn thành bài tập về nhà của mình. Toàn bộ nội dung trong 9 bài học của sách giao khoa đều được giải đáp siêu chi tiết với nhiệm vụ 4 tuần và đánh giá hoạt động. Đây đều là những tình huống gắn liền với cuộc sống thực tiễn của các em.

Hướng dẫn giải chủ đề 3 Hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung SBT hoạt động trải nghiệm 7 bản 1. Đây là sách bài tập nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. KHÁM PHÁ - KẾT NỐI KINH NGHIỆM

Nhiệm vụ 1. Tìm hiểu biểu hiện và ý nghĩa của sự hợp tác

Bài tập 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước những biểu hiện của sự hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung.

A. Tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

B. Lắng nghe và chia sẻ với nhau trong cuộc sống.

C.Trao đổi, bàn bạc và hỗ trợ lẫn nhau cùng thực hiện nhiệm vụ.

D. Cùng hướng đến mục tiêu chung của nhóm.

E. Rủ nhau làm một việc gì đó.

G. Cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ chung.


Trả lời: Chọn đáp án:

A. Tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

C.Trao đổi, bàn bạc và hỗ trợ lẫn nhau cùng thực hiện nhiệm vụ.

D. Cùng hướng đến mục tiêu chung của nhóm.

Bài tập 2. Viết một câu nói mà em tâm đắc về ý nghĩa của sự hợp tác.


Trả lời:

 • Khả năng hoạt động nhóm quan trọng đến mức bạn gần như không thể vươn tới đỉnh cao khả năng của mình hay kiếm tiền như mình muốn mà không trở nên thông thạo nó. - Brian Tracy.
 • Chúng ta càng hào phóng, chúng ta càng vui vẻ. Chúng ta càng hợp tác, chúng ta càng có giá trị. Chúng ta càng nhiệt tình, chúng ta càng có năng suất. Chúng ta càng sẵn lòng phụng sự, chúng ta càng thịnh vượng. - William Arthur Ward.
 • Tài lãnh đạo dựa trên sự truyền cảm hứng, không phải sự chi phối; dựa trên sự hợp tác, không phải sự dọa dẫm. - William Arthur Ward.

Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu các bước hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung

Bài tập 1. Điền số thứ tự các bước hợp tác giải quyết vấn đề vào  và chỉ ra nội dung cụ thể của các bước.

Điền số thứ tự các bước hợp tác giải quyết vấn đề vào và chỉ ra nội dung cụ thể của các bước


Trả lời:

Số 1: Cùng xác định nhiệm vụ cần sự hợp tác: Xác định nhiệm vụ cần sự hợp tác (nhiệm vụ cụ thể là gì, liên quan đến lĩnh vực nào)

Số 2: Cùng lập kế hoạch hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung: Phân chia nhóm xây dựng kế hoạch hợp tác và thực hiện nhiệm vụ (theo năng lực, sở trường, theo thế mạnh; thời gian thực hiện, phạm vi, người thực hiện, …)

Số 3: Hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung theo kế hoạch: Hoạt động theo sự phân chia nhiệm vụ, giúp đỡ hỗ trợ nhau trong phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, lên ý tưởng và chia sẻ ý tưởng.

Số 4: Đánh giá hiệu quả quá trình hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung: Ngồi lại đánh giá ưu nhược điểm của quá trình làm việc; những kết quả đạt được và những tồn tại còn tồn đọng để rút kinh nghiệm trong các hoạt động hợp tác sau.

Bài tập 2. Nối các bước hợp tác giải quyết vấn đề tương ứng với các kĩ năng cơ bản để thực hiện.

Nối các bước hợp tác giải quyết vấn đề tương ứng với các kĩ năng cơ bản để thực hiện


Trả lời:

Nối bước 1 với:

 • Trình bày mạch lạc ý kiến của bản thân.
 • Lập kế hoạch cụ thể cho từng công việc.
 • Xác định thời gian cho nhiệm vụ phù hợp.

Nối bước 2 với:

 • Phân công công việc đúng năng lực của mỗi thành viên.
 • Tôn trọng ý kiến của mỗi thành viên trong nhóm.
 • Lắng nghe tích cực nguyện vọng của mỗi bản thân.

Nối bước 3 với:

 • Xử lí tình huống linh hoạt.
 • Chia sẻ và hỗ trợ nhau trong công việc.
 • Phản hồi và tương tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 • Động viên, khích lệ các thành viên trong nhóm.

Nối bước 4 với:

 • Sử dụng ngôn ngữ phù hợp trong nhận xét, đánh giá.
 • Đánh giá sự đóng góp của từng thành viên trong nhóm.

B. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

Nhiệm vụ 3. Rèn luyện kĩ năng hợp tác với các bạn

Bài tập 1. Chỉ ra các kĩ năng quan trọng để hợp tác giải quyết nhiệm vụ thành công các tình huống trong SGK trang 27.

Chỉ ra các kĩ năng quan trọng để hợp tác giải quyết nhiệm vụ thành công các tình huống trong SGK trang 27Chỉ ra các kĩ năng quan trọng để hợp tác giải quyết nhiệm vụ thành công các tình huống trong SGK trang 27


Trả lời:

Các kĩ năng quan trọng để hợp tác giải quyết nhiệm vụ thành công là:

 • Kĩ năng hoạt động nhóm.
 • Kĩ năng giao tiếp.
 • Kĩ năng phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề.
 • Kĩ năng lên kế hoạch.
 • Kĩ năng phụ trách và phân công.

Bài tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước những bài học kinh nghiệm em rút ra được sau khi hợp tác với bạn để thực hiện nhiệm vụ chung.

A. Em cần tương tác và phối hợp với mọi người trong quá trình hợp tác.

B. Em cần rèn luyện kĩ năng lắng nghe và kiểm soát cảm xúc.

C. Em cần chú ý đến giọng nói và sự mạch lạc khi trình bày ý kiến cá nhân.

D. Em cần chia sẻ tài nguyên, hiểu biết của mình với mọi người.

E. Em cần nhận công việc phù hợp với năng lực của mình.

G. Em cần nhờ sự hỗ trợ nếu không làm được.

H. Khác: .....


Trả lời: Chọn đáp án:

A. Em cần tương tác và phối hợp với mọi người trong quá trình hợp tác.

B. Em cần rèn luyện kĩ năng lắng nghe và kiểm soát cảm xúc.

C. Em cần chú ý đến giọng nói và sự mạch lạc khi trình bày ý kiến cá nhân.

D. Em cần chia sẻ tài nguyên, hiểu biết của mình với mọi người.

Nhiệm vụ 4. Rèn luyện kĩ năng hợp tác với thầy cô

Bài tập 1. Chỉ ra những hành vi thể hiện sự hợp tác với thầy cô trong mỗi bức tranh và giải thích lí do đó là hành vi hợp tác.

Chỉ ra những hành vi thể hiện sự hợp tác với thầy cô trong mỗi bức tranhChỉ ra những hành vi thể hiện sự hợp tác với thầy cô trong mỗi bức tranh


Trả lời:

Những hành vi đó là:

 • Dơ tay phát biểu xây dựng bài.
 • Trật tự lắng nghe thầy/cô giảng bài.
 • Nghiêm túc trong kiểm tra.
 • Tham gia biểu diễn văn nghệ với thầy/cô giáo.

Đó là những hành vi thể hiện sự hợp tác với thầy cô là bởi vì: những hành vi đó thể hiện thái độ, hành động và nhận thức về sự tương tác, trao đổi qua lại giữa giáo viên và học sinh trong hoạt động giảng dạy và ngoại khóa.

Bài tập 2. Đánh dấu X vào mức độ em đã thực hiện các việc làm để thể hiện sự hợp tác với thầy cô trong quá trình học tập và lao động.

Các việc làm thể hiện hợp tác

Mức độ thực hiện

Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Không bao giờ

Phản hồi với thầy cô bằng lời nói, thái độ, cảm xác, hành vi,... phù hợp.

 

 

 

Quan sát, lắng nghe thầy cô để hiểu và thực hiện những mong muốn, kì vọng của thầy cô về mình.

 

 

 

Tuân thủ nội quy, quy định của nhà trường và những hướng dẫn, yêu cầu của thầy cô.

 

 

 

Sẵn sàng chia sẻ và phối hợp nhịp nhàng với thầy cô.

 

 

 


Trả lời:

Các việc làm thể hiện hợp tác

Mức độ thực hiện

Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Không bao giờ

Phản hồi với thầy cô bằng lời nói, thái độ, cảm xác, hành vi,... phù hợp.

 X

 

 

Quan sát, lắng nghe thầy cô để hiểu và thực hiện những mong muốn, kì vọng của thầy cô về mình.

 

 X

 

Tuân thủ nội quy, quy định của nhà trường và những hướng dẫn, yêu cầu của thầy cô.

 X

 

 

Sẵn sàng chia sẻ và phối hợp nhịp nhàng với thầy cô.

 

 X

 

Nhiệm vụ 5. Rèn luyện kĩ năng hợp tác với thầy cô

Chỉ ra những vấn đề nảy sinh ở các tình huống trong SGK trang 29 và đề xuất cách giải quyết.

Tình huống

Vấn đề nảy sinh

Cách giải quyết

1

- Học sinh không hoàn thành nhiệm vụ thầy giáo đã phân công.

- Khi giáo viên giao nhiệm vụ, học sinh cần phải tuân thủ thực hiện. Nếu có khó khăn cần phản hồi và nhờ sự giúp đỡ của giáo viên và các bạn trong lớp.

2

 

 

3

 

 

4

 

 


Trả lời:

Tình huống

Vấn đề nảy sinh

Cách giải quyết

1

- Học sinh không hoàn thành nhiệm vụ thầy giáo đã phân công.

- Khi giáo viên giao nhiệm vụ, học sinh cần phải tuân thủ thực hiện. Nếu có khó khăn cần phản hồi và nhờ sự giúp đỡ của giáo viên và các bạn trong lớp.

2

 - Các nhóm không hoàn thiện bài tập được giao trong giờ thực hành.

 - Khi giáo viên giao bài, sắp xếp thời gian phân công nhiệm vụ hợp lí; Sau đó các nhóm có thể xin giáo viên thêm một chút thời gian để hoàn thiện bài của mình.

3

 - T., H., M. nhận công việc những đến sát ngày nộp thì T. và M. nhận ra chưa làm.

- T. và M. cần nhanh chóng phân chia công việc để hoàn thiện công việc được giao. Nhờ sự giúp đỡ từ H. để hoàn thành nhanh. 

4

 - Nhóm A các thành viên không có khả năng hát, văn nghệ.

 - Nhóm A đề xuất với cô đổi sang tiết mục khác phù hợp năng lực của cả nhóm.

Nhiệm vụ 6. Phát triển mối quan hệ với thầy cô và các bạn

Bài tập 1. Đánh dấu X vào lời nói, hành động của em khi mượn đồ dùng của người khác để hoàn thành nhiệm vụ được giao nếu em là T., M. hoặc H. ở tình huống trong SGK trang 30.

 Em mang vật dụng của lớp mình sang đổi lấy đồ dùng của lớp khác.

 Em vui vẻ nói:“Cho tớ mượn một lúc nhé! Cảm ơn cậu!”

 Em hỏi nhẹ nhàng: “Cái này lớp cậu đã dùng đến chưa, cho tớ mượn một lát nhé?”

 Em đề nghị: “Cả hai lớp cùng chia sẻ đồ dùng với nhau. Chúng ta sẽ lấy khi thấy đồ dùng đó đã dùng xong hoặc chưa dùng tới”

 Em không nói gì, lấy đồ từ lớp khác vì cho rằng đồ này là dùng chung.

 Em cau có khi hỏi mãi mà bạn chưa cho mượn.

 Em lẽ phép hỏi mượn thầy cô.

 Khác: ......


Trả lời:

Em vui vẻ nói:“Cho tớ mượn một lúc nhé! Cảm ơn cậu!”

Em hỏi nhẹ nhàng: “Cái này lớp cậu đã dùng đến chưa, cho tớ mượn một lát nhé?”

Em lẽ phép hỏi mượn thầy cô.

Bài tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng về mối quan hệ của em với bạn bè và thầy cô sau khi hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung.

A. Bạn bè hiểu nhau hơn, thân thiết hơn.

B. Hiểu thầy cô và yêu quý thầy cô nhiều hơn.

C. Có nhiều điểm chưa hài lòng về bạn, mối quan hệ xấu đi.

D. Yêu quý thầy cô, bạn bè hơn,

E. Chán, ghét bạn bè.

G. Khác: ...


Trả lời: Chọn đáp án:

A. Bạn bè hiểu nhau hơn, thân thiết hơn.

B. Hiểu thầy cô và yêu quý thầy cô nhiều hơn.

C. Có nhiều điểm chưa hài lòng về bạn, mối quan hệ xấu đi.

C. VẬN DỤNG - MỞ RỘNG

Nhiệm vụ 7. Tuyên truyền về truyền thống của nhà trường và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Viết những nét nổi bật đáng tự hào về nhà trường và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh mà em đã tìm hiểu được.


Trả lời:

Em đang theo học tại ngôi trường THCS Trưng Vương. Trường được thành lập năm 1917, là tiền thân của trường nữ sinh Đồng Khánh. Từ sau năm 1958, trường bắt đầu đào tạo chung cho cả nam và nữ sinh. Từ năm 1948, trường đổi tên thành trường Trưng Vương. Là nơi duy nhất còn giữ lại huy hiệu của thành phố Hà Nội thời kỳ Pháp thuộc từ năm 1888 đến năm 1954. Trường năm lần được chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, được coi là Lá cờ đầu của ngành giáo dục Hà Nội và được tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ Đổi mới năm 2005. 9/1/2012: được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia. Thành tích học tập: là nơi từng đào tạo nhiều tài năng Toán học của Việt Nam như giáo sư Hoàng Xuân Sính (nữ tiến sĩ khoa học ngành Toán đầu tiên của Việt Nam), Hoàng Lê Minh (học sinh Việt Nam đầu tiên đoạt huy chương vàng Olympic Toán quốc tế),... Các hoạt động khác: hoạt động thể dục, thể thao của trường rất phát triển với các đội bóng rổ nam, nữ đạt nhiều thành tích tốt.

D. TỰ ĐÁNH GIÁ

Nhiệm vụ 8. Tự đánh giá

Bài tập 1. Đánh giá về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện chủ đề.

Thuận lợi

Khó khăn


Trả lời:

- Thuận lợi:

 • Quá trình rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ được thực hành tại lớp học, được thầy cô hướng dẫn, chỉ dẫn tận tình.
 • Có sự gợi mở của thầy cô, bạn bè.

- Khó khăn:

 • Chưa thực sự biết hợp tác hiệu quả và dung hòa mối quan hệ hợp tác bạn bè.

Bài tập 2. Đánh dấu x vào mức độ phù hợp với em.

TT

Nội dung đánh giá

Rất đúng

Gần đúng

Chưa đúng

1

Em chỉ ra được biểu hiện và ý nghĩa của sự hợp tác.

 

 

 

2

Em rèn luyện được các kĩ năng cơ bản theo các bước hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung.

 

 

 

3

Em sẵn sàng hợp tác với thầy cô trong một số công việc.

 

 

 

4

Em hợp tác với các bạn để thực hiện được các nhiệm vụ chung.

 

 

 

5

Em giải quyết được vấn đề nảy sinh khi thực hiện nhiệm vụ chung.

 

 

 

6

Em phát triển được mối quan hệ với bạn bè, thầy cô thông qua hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung.

 

 

 

7

Em hài lòng về các mối quan hệ với bạn bè và thầy cô.

 

 

 

8

Em giới thiệu được truyền thống của nhà trường và Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.

 

 

 


Trả lời:

TT

Nội dung đánh giá

Rất đúng

Gần đúng

Chưa đúng

1

Em chỉ ra được biểu hiện và ý nghĩa của sự hợp tác.

 X

 

 

2

Em rèn luyện được các kĩ năng cơ bản theo các bước hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung.

 X

 

 

3

Em sẵn sàng hợp tác với thầy cô trong một số công việc.

 X

 

 

4

Em hợp tác với các bạn để thực hiện được các nhiệm vụ chung.

 X

 

 

5

Em giải quyết được vấn đề nảy sinh khi thực hiện nhiệm vụ chung.

 

 X

 

6

Em phát triển được mối quan hệ với bạn bè, thầy cô thông qua hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung.

 

 X

 

7

Em hài lòng về các mối quan hệ với bạn bè và thầy cô.

 X

 

 

8

Em giới thiệu được truyền thống của nhà trường và Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.

 

 X

 

Bài tập 3. Nhận xét của nhóm bạn.


Trả lời:

 • Nghiêm túc thực hiện.
 • Cởi mở với bạn bè.

Bài tập 4. Nhận xét khác.


Trả lời:

Thầy cô nhận xét: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, cố gắng phát huy.

Bài tập 5. Viết những kĩ năng em cần tiếp tục rèn luyện.


Trả lời:

Em cần tiếp tục rèn luyện các kĩ năng:

 • Kĩ năng giao tiếp.
 • Kĩ năng xử lí tình huống.

Tham khảo tài liệu giải lớp 7 sách Chân Trời Sáng Tạo để biết cách soạn, chuẩn bị bài mới một cách hiệu quả. Ngoài những hoạt động hướng nghiệp các em cũng có cơ hội làm quen với những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày qua tranh ảnh hay tình huống đầy sinh động.

Nếu bạn thấy tài liệu giải bài tập lớp 7 Chân Trời Sáng Tạo của chúng tôi hữu ích thì đừng quên theo dõi Giaibaitapsgk để cập nhật thêm nhiều kiến thức hấp dẫn khác. Ngoài ra, chúng tôi cũng tổng hợp sẵn bộ đề thi môn lớp 7 để các em có thể làm quen với các dạng đề, câu hỏi thường gặp và chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới.