Wave

Trắc nghiệm Tin học 10 cánh diều bài 4 Tin học trong phát triển kinh tế - xã hội

Bài trắc nghiệm có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Tin học 10 bài 4 Tin học trong phát triển kinh tế - xã hội - sách cánh diều. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thiết bị nào trong những thiết bị sau là thiết bị thông minh?

 • A. Máy hút bụi.
 • B. Robot lau nhà.
 • C. Chổi quét nhà.
 • D. Máy hút mùi.

Câu 2: E-Banking là:

 • A. Chính phủ điện tử
 • B. Doanh nghiệp số.
 • C. Ngân hàng điện tử.
 • D. Y tế số.

Câu 3: Có bao nhiêu cuộc cách mạng công nghiệp:

 • A. 2                                          
 • B. 3
 • C. 4                                          
 • D. 5

Câu 4: Người dùng có thể tiếp cận và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi, không phụ thuộc vào vị trí địa lý khi người dùng kết nối vào đâu

 • A. Laptop
 • B. Máy tính
 • C. Mạng máy tính
 • D. Internet

Câu 5: Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học:

 • A. Chưa được phép của giáo viên khi thực hành
 • B. Cả A và C
 • C. Chơi game trong giờ thực hành
 • D. Câu A đúng, C sai

Câu 6: E-Govermment là:

 • A. Chính phủ điện tử
 • B. Doanh nghiệp số.
 • C. Ngân hàng số.
 • D. Y tế số

Câu 7: Xã hội tri thức là :

 • A. Là một kiểu xã hội dựa trên việc không ngừng sản xuất và sử dụng hàng loạt tri thức trong mọi lĩnh vực, với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại.
 • B. Là xã hội có nhiều ứng dụng về tin học.
 • C. Là xã hội có sử dụng nhiều thiết bị số.
 • D. Là xã hội văn minh, hiện đại.

Câu 8: Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin giúp doanh nghiệp làm tốt các công việc gì?

 • A. Lập kế hoạch sử dụng các nguồn lực
 • B. Quản trị chuỗi cung ứng
 • C. Giao dịch với khách hàng
 • D. Tất cả các đáp án trên

Câu 9: Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về chuyển đổi số?

 • A. Là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế -xã hội.
 • B. Là chuyển đổi từ làm việc bằng giấy tờ thành làm việc trên máy tính.
 • C. Là sử dụng công nghệ cho một công việc nào đó.
 • D. Là thay thế phương thức làm việc cũ bằng phương thức làm việc mới.

Câu 10: Internet ra đời vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ mấy?

 • A. Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất
 • B. Cách mạng công nghiệp lần thứ hai
 • C. Cách mạng công nghiệp lần thứ ba
 • D. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về công ngiệp 4.0?

 • A. Công nghiệp 4.0 đề cập đến một giai đoạn mới trong cuộc cách mạng công nghiệp chủ yếu tập trung sản xuất thông minh trong các nhà máy thông minh.
 • B. Sản xuất tự động hóa và dựa vào máy tính và các thiết bị điện tử.
 • C. Phát minh ra động cơ hơi nước.
 • D. Phát minh và sử dụng điện.

Câu 12: Đồ dùng được gọi là thông minh khi:

 • A. Có khả năng xử lí thông tin, kết nối với người dùng hoặc kết nối với các thiết bị khác, có thể hoạt động tương tác và tự chủ ở một mức độ nào đó.
 • B. Có thể tính toán.
 • C. Hoạt động theo một quy trình giống nhau.
 • D. Có sạc pin.

Câu 13: Tin học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của?

 • A. Xã hội tin học hóa
 • B. Mạng máy tính
 • C. Nền kinh tế tri thức
 • D. Internet

Câu 14: Doanh nghiệp số là:

 • A. Doanh nghiệp bán hàng qua mạng.
 • B. Doanh mạng có nhiều hệ thống máy tính.
 • C. Doanh nghiệp có doanh thu cao.
 • D. Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh.

Câu 15: Thế giới đã và đang trải qua những cuộc cách mạng công nghiệp nào?

 • A. Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất
 • B. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
 • C. Cách mạng công nghiệp lần thứ ba
 • D. Tất cả các cuộc công nghiệp cách mạng trên

Câu 16: Thiết bị nào là thiết bị số trong các thiết bị sau:

 • A. Điện thoại thông minh.    
 • B. Máy ảnh số.                        
 • C. Máy ghi âm số.
 • D. Tất cả các thiết bị trên.

Câu 17: Y tế số là:

 • A. ứng dụng công nghệ thông tin trong điều trị cho bệnh nhân.
 • B. ứng dụng công nghệ thông tin để quản lí bệnh viện, bệnh nhân và quá trình điều trị với hồ sơ sức khoẻ, bệnh án hồ sơ.
 • C. thay thế phương thức quản lí trên giấy tờ bằng quản lí trên máy tính.
 • D. ứng dụng công nghệ thông tin trong một khâu nào đó của bệnh viện.

Câu 18: Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về vai trò của intenet?

 • A. Liên kết mọi người với nhau, phục vụ nhu cầu giao lưu, giao tiếp, trao đổi thông tin.
 • B. Trao đổi tài liệu, bài học với nhau ở bất cứ đâu.
 • C. Lưu trữ, tải dữ liệu, phần mềm phục vụ cho học tập.
 • D. Không thể làm tại nhà cho các bạn muốn kiếm thêm thu nhập.

Câu 19: Em hãy chọn phương án sai.

 • A. Thiết bị thông minh là thiết bị số.
 • B. Thiết bị số là thiết bị thông minh.
 • C. Thiết bị thông minh có thể làm việc một cách tự chủ.
 • D. Thiết bị thông minh có thể tương tác vơi người sử dụng hay các thiết bị thông minh khác.

Câu 20: Công nghiệp 4.0 là:

 • A. Cơ khí máy móc (chạy bằng hơi nước và sức nước) ra đời và cải tiến, thay thế sức lao động thủ công qua đó tăng sản lượng.
 • B. Có sự phát triển của các ngành công nghiệp.
 • C. Sự ra đời và phát triển lan tỏa công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa sản xuất.
 • D. Sản xuất thông minh trong các nhà máy thông minh, đồng thời chuỗi cung ứng cũng thông minh.

Câu 21: Thế nào là đồ dùng thông minh?

 • A. Đồ dùng thông minh là đồ dùng có khả năng xử lí thông tin
 • B. Kết nối với người dùng hoặc kết nối với các thiết bị khác
 • C. Có thể hoạt động tương tác và tự chủ ở một mức độ nào đó.
 • D. Tất cả các đáp án trên

Câu 22: Kinh tế tri thức là:           

 • A. Là nền kinh tế dựa vào việc tạo ta nhiều của cải, vật chất.
 • B. Là nền kinh tế dựa trực tiếp vào việc tạo ra, phân phối, sử dụng tri thức và thông tin.
 • C. Là nền kinh tế mà ở đó tồn tại nhiều thành phần kinh tế, nhiều loại hình sở hữu cùng tham gia, cùng vận động và phát triển trong một cơ chế cạnh tranh bình đẳng và ổn định.
 • D. Là nền kinh tế mà hầu hết sinh hoạt kinh tế đều được Nhà nước bao cấp, diễn ra dưới nền kinh tế kế hoạch hóa.

Câu 23: Mặt trái của tin học máy tính là:

 • A. Xem các trang web đồi trụy, phản động, lừa đảo (khiến người dùng có những hành động, suy nghĩ đồi trụy, phản động, lối sống buông thả gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới xã hội,…)
 • B. Nghiện game (các game mang tính bạo lực làm suy giảm nhân cách người chơi,..)
 • C. Dùng máy vi tính nhiều giờ ảnh hưởng đến sức khỏe (bệnh về mắt, cơ xương)
 • D. Cả 3 đáp án trên