Wave

Trắc nghiệm Tin học 10 cánh diều bài 2 Sự ưu việt của máy tính và những thành tựu của tin học

Bài trắc nghiệm có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Tin học 10 bài 2 Sự ưu việt của máy tính và những thành tựu của tin học - sách cánh diều. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đơn vị lưu trữ dữ liệu nhỏ nhất là:

 • A. Bit
 • B. MB
 • C. B
 • D. GB

Câu 2: Đơn vị đo tốc độ tính toán của máy tính là gì?

 • A. Byte
 • B. flops
 • C. Hz
 • D. cm/s

Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. Máy tính ra đời làm thay đổi phương thức quản lý và giao tiếp của con người.
 • B. Máy tính tốt là máy tính nhỏ gọn và đẹp.
 • C. Tin học có mục tiêu là phát triển và sử dụng máy tính điện tử.
 • D. Máy tính được thiết kế ngày càng thân thiện và dễ sử dụng hơn đối với con người.

Câu 4: Chọn câu đúng trong các câu sau:

 • A. 1MB = 1024KB
 • B. 1B = 1024 bit
 • C. 1KB = 1024MB
 • D. 1 Bit = 1024B​

Câu 5: Máy tính cá nhân thông thường hiện nay có tốc độ tính toán như thế nào?

 • A. Khoảng vài flops.
 • B. Khoảng vài trăm flops.
 • C. Khoảng vài tỉ flops.
 • D. Khoảng vài trăm tỉ flops.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. Internet, máy tìm kiếm, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo làm thay đổi xã hội loài người.
 • B. Máy tính có tốc độ rất nhanh, lưu trữ dữ liệu lớn.
 • C. Máy tính không thể làm việc liên tục trong suốt 24 giờ.
 • D. Đơn vị đo thông tin nhỏ nhất là bit.

Câu 7: Trong những tình huống nào sau đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con người?

 • A. Khi phân tích tâm lí một con người.
 • B.  Khi chuẩn đoán bệnh.
 • C.  Khi thực hiện một phép toán phức tạp.
 • D. Khi dịch một tài liệu.

Câu 8: Máy tính là một công cụ dùng để:

 • A. Xử lý thông tin
 • B. Chơi trò chơi
 • C. Học tập
 • D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 9: Nền văn minh thông tin gắn liền với loại công cụ nào?

 • A. Động cơ hơi nước.
 • B. Máy điện thoại.
 • C. Máy tính điện tử.
 • D. Máy phát điện.

Câu 10: Ở việt Nam dịch vụ internet chính thức được cung cấp năm?

 • A. 1997                                              
 • B. 1998
 • C. 1996                                              
 • D. 2000

Câu 11: Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về máy tính ?

 • A. Máy tính có tốc độ xử lí nhanh.
 • B. Máy tính có khả năng lưu trữ lượng thông tin lớn.
 • C. Máy tính ngày càng nhỏ gọn.
 • D. Máy tính không thể kết nối được với nhau.

Câu 12: 1B = ? Bit

 • A. 8                                
 • B. 1024
 • C. 1                                
 • D. 1024$^{10}$

Câu 13: Mạng xã hội facebook xuất hiện năm:

 • A. 2010                          
 • B. 2004
 • C. 1997                          
 • D. 2005

Câu 14: Cây đàn organ điện tử có các nút điều khiển, có thể thay thế nhiều nhạc cụ khác nhau. Hãy chọn câu SAI. (nhiều đáp án)

 • A. Đàn organ điện tử không phải là thiết bị số mà là nhạc cụ.
 • B. Đàn organ điện tử là thiết bị số.
 • C. Đàn organ điện tử là thiết bị thông minh.
 • D. Đàn organ điện tử không phải là thiết bị thông minh.

Câu 15: Để phát triển tin học cần có :

 • A. Một xã hội có tổ chức trên cơ sở pháp lý chặt chẽ
 • B. Một đội ngũ lao động có trí tuệ
 • C. Câu A sai, câu B đúng
 • D. Cả 2 câu A, B đều đúng

Câu 16: Phát biểu nào dưới đây về khả năng của máy tính là phù hợp nhất?

 • A. Giải trí.
 • B. Công cụ xử lí thông tin.
 • C. Lập trình và soạn thảo văn bản.
 • D. A, B, C đều đúng.

Câu 17: Khi mua máy tính ta nên quan tâm đến?

 • A. CPU
 • B. Nhẹ và đẹp.
 • C. Màn hình sáng.
 • D. Chuột và bàn phím dễ sử dụng.

Câu 18: Chọn nhóm từ thích hợp điền vào đoạn sau: Ngành tin học gắn liền với…… và ……máy tính điện tử

 • A. Sự phát triển, sử dụng
 • B. Sử dụng, tiêu thụ
 • C. Sự phát triển, tiêu thụ
 • D. Tiêu thụ, sự phát triển

Câu 19: Đâu không phải thành tựu của tin học làm thay đổi xã hội loài người?

 • A. Sự ra đời của Internet
 • B. Trí tuệ nhân tạo
 • C. Máy tìm kiếm
 • D. Công nghệ biến năng lượng mặt trời thành điện năng

Câu 20: Thiết bị nào dưới đây là thiết bị thông minh:

 • A. Cân.
 • B. Ổ cắm.
 • C. Đồng hồ kết nối với điện thoại qua Bluetooth.
 • D. Khóa đa năng.

Câu 21: Những ưu việt của máy tính điện tử là gì?

 • A. Máy tính có thể làm việc đến 24 giờ trong một ngày và nhiều ngày liên tiếp.
 • B. Máy tính có thể lưu trữ một lượng lớn thông tin.
 • C. Các máy tính có thể liên kết với nhau thành một mạng và các mạng máy tính tạo ra khả năng thu thập và xử lí thông tin rất tốt.
 • D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 22: Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 đĩa cứng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?

 • A. 8000
 • B. 8129
 • C. 8291
 • D. 8192

Câu 23: Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Máy tính là sản phẩm trí tuệ duy nhất của con người.
 • B. Học tin học là học sử dụng máy tính.
 • C. Máy tính có thể thay thế hoàn toàn cho con người trong việc xử lý thông tin.
 • D. Con người phát triển toàn diện của xã hội hiện đại là con người phải có hiểu biết về tin học.