Wave

Trắc nghiệm Toán 7 kết nối bài 1 tập hợp các số hữu tỉ

Nội dung bài học trong chương trình SGK Toán lớp 7 Kết Nối Tri Thức đều được đội ngũ giáo viên hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy của chúng tôi. Đáp án của mỗi bài tập đều được chúng tôi đính kèm ngay phía dưới câu hỏi nên việc đối chiếu và theo dõi vô cùng dễ dàng. Việc luyện tập thường xuyên cũng giúp các em hoàn thiện kỹ năng làm bài tập Toán lớp 7.

Bài trắc nghiệm có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 7 Bài 1 tập hợp các số hữu tỉ- sách kết nối tri thức với cuộc sống. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Số nào sau đây là số hữu tỉ?

 • A. 4.
 • B. -4.
 • C. Cả A và B.
 • D. A và B đều sai.

Câu 2: Hãy so sánh hai số hữu tỉ sau $\frac{5}{2}$và 1,8?

 • A. $\frac{5}{2}$> 1,8
 • B. $\frac{5}{2}$ < 1,8
 • C. Không so sánh được.
 • D.$\frac{5}{2}$ = 1,8

Câu 3: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé.

                       1,3 ; $2\frac{1}{2}$ ; -0,5 ; $-\frac{3}{4}$

 • A. 1,3 ;$2\frac{1}{2}$ ; -0,5 ; $-\frac{3}{4}$
 • B. $2\frac{1}{2}$ ; 1,3; -0,5 ; $-\frac{3}{4}$ .
 • C. $-\frac{3}{4}$ ; 1,3 ; $2\frac{1}{2}$ ; -0,5 .  
 • D. $-\frac{3}{4}$; -0,5 ; 1,3 ; $2\frac{1}{2}$.   

Câu 4: Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A.$ \frac{2}{3}\notin\mathbb{Q}$   
 • B.$24\notin\mathbb{Q}$
 • C.$-24\in \mathbb{Q}$
 • D.$-\frac{2}{3}\notin\mathbb{Q}$

Câu 5: Tìm số đối của $-\frac{4}{5}$?

 • A.0,8
 • B.$-\frac{8}{9}$
 • C. -0,8
 • D. $\frac{8}{9}$

Câu 6: Đâu không phải số đổi của số $\frac{1}{2}$?

 • A. $-\frac{1}{2}$
 • B. $-\frac{4}{10}$
 • C. $-\frac{2}{4}$
 • D. $-\frac{3}{6}$

Câu 7: Điểm trung bình học kì một của các lớp 5A; 5B; 5C; 5D; 5E như sau:

Trắc nghiệm Toán 7 kết nối bài 1 Toán và cuộc sống

Đầu năm học thầy hiệu trưởng thông báo rằng sẽ tặng lớp có điểm chung bình cao nhất mỗi khối một phần quà.Trong khối 5 lớp nào nhận được phần quà của thầy hiệu trưởng?

 • A. Lớp 5B và 5D
 • B. Chỉ lớp 5D
 • C. Chỉ lớp 5E
 • D. Lớp 5A và 5B.

Câu 8: Trong các số sau số nào biểu diễn số hữu tỉ của 0,125?

 • A. $\frac{1}{8}$
 • B. $\frac{1}{4}$
 • C. $\frac{2}{4}$
 • D. $\frac{2}{8}$

Câu 9: Trong các số sau số nào biểu diễn số hữu tỉ của 0,625?

 • A. $\frac{1}{6}$
 • B. $\frac{10}{16}$
 • C. $\frac{1}{8}$
 • D. $\frac{1}{18}$

Câu 10: Đâu là điểm biểu diễn của điểm số hữu tỉ có hoành độ là $-3$.

Trắc nghiệm Toán 7 kết nối bài 1 Toán và cuộc sống

 • A. C
 • B. D
 • C. B
 • D. A

 

Câu 11: Đâu là điểm biểu diễn số đối của số $-1,5$.

Trắc nghiệm Toán 7 kết nối bài 1 Toán và cuộc sống

 • A. C
 • B. D
 • C. B
 • D. A

Câu 12: Cặp so sánh nào sau đây đúng?

 • A. $1,5$ < $2\frac{1}{5}$
 • B. $1,5$ > $2\frac{1}{5}$
 • C.$1,5$ = $2\frac{1}{5}$
 • D. Không so sánh được

Câu 13: Cặp so sánh nào sau đây đúng?

 • A. $2,5$ < $2\frac{1}{5}$
 • B. $1,5$ > $1\frac{3}{5}$
 • C. $2,5$ > $3\frac{2}{5}$
 • D. $1,5$ > $1\frac{2}{5}$

Câu 14: Sản lương lúa gạo ở các vùng Đồng bằng sông Hồng có sản lượng các năm 2002; 2004; 2006; 2008; 2010 như trong bảng sau:

Trắc nghiệm Toán 7 kết nối bài 1 Toán và cuộc sống

Hỏi năm bao nhiêu sản lượng lúa gạo ở các vùng Đồng bằng sông Hồng có sản lượng là lớn nhất?

 • A. 2002 và 2004
 • B. 2006
 • C. 2008
 • D. 2010

Câu 15: Những số nào sau đây là những số bằng nhau:

 • A. $\frac{2}{3}$ = $\frac{4}{6}$ = $\frac{6}{8}$
 • B. $\frac{1}{4}$ = $\frac{3}{8}$ = $\frac{5}{10}$
 • C. $\frac{3}{2}$ = $\frac{9}{6}$ = $\frac{6}{4}$
 • D. $\frac{5}{3}$ = $\frac{15}{9}$ = $\frac{10}{3}$

Câu 16: Những số nào sau đây là những số không bằng nhau:

 • A. $\frac{2}{3}$ = $\frac{4}{6}$ = $\frac{6}{9}$
 • B. $\frac{1}{4}$ = $\frac{3}{8}$ = $\frac{5}{10}$
 • C. $\frac{3}{2}$ = $\frac{9}{6}$ = $\frac{6}{4}$
 • D. $\frac{5}{3}$ = $\frac{10}{6}$ = $\frac{15}{9}$

Câu 17:Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là:

 • A. $\mathbb{N}$
 • B. $\mathbb{Z}$
 • C. $\mathbb{R}$
 • D. $\mathbb{Q}$
 

Câu 18: Số hữu tỉ được viết dưới dạng?

 • A. $\frac{a}{b}$ với $a,b\in \mathbb{N}$, b=0
 • B. $\frac{a}{b}$ với $a,b\in \mathbb{Z}$
 • C. $\frac{a}{b}$ với $a,b\in \mathbb{N}$, $b\neq 0$
 • D. $\frac{a}{b}$ với $a,b\in \mathbb{Z}$, $b\neq 0$

Câu 19:  Số hữu tỉ có thể là?

 • A. số nguyên
 • B. số thập phân có thể viết dưới dạng phân số thập phânsố nguyên
 • C. hỗn số;
 • D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 20: Cho ba số hữu tỉ a, b, c. Nếu $a< b< c$ thì

 • A. $\frac{a}{b}> \frac{a}{c}$
 • B. $\frac{a}{b}< \frac{a}{c}$
 • C. $\frac{b}{c}< \frac{a}{c}$
 • D. $\frac{b}{c}> \frac{c}{a}$

Câu 21: Trên trục số, nếu a <0< b thì?

 • A. Điểm a và b đối xứng với nhau qua O 
 • B. Điểm a nằm trước điểm b
 • C. Điểm a và b đối xứng với nhau qua O nếu khoảng cách giữa hai điểm này bằng 1.
 • D. Điểm a và b nếu khoảng cách giữa hai điểm này với O bằng nhau.

Câu 22: Dãy các số hữu tỉ được sắp xếp theo chiều tăng dần là;

 • A. $\frac{3}{2}$; $\frac{5}{6}$; $\frac{3}{4}$
 • B. $\frac{1}{4}$; $\frac{4}{8}$; $\frac{5}{7}$
 • C. $\frac{3}{2}$; $\frac{9}{6}$; $\frac{6}{4}$
 • D. $\frac{1}{3}$; $\frac{3}{6}$; $\frac{5}{9}$

Câu 23: Dãy các số hữu tỉ được sắp xếp theo chiều giảm dần là;

 • A. $\frac{3}{2}$; $\frac{5}{6}$; $\frac{3}{4}$
 • B. $\frac{1}{4}$; $\frac{4}{8}$; $\frac{5}{7}$
 • C. $\frac{3}{2}$; $\frac{9}{6}$; $\frac{6}{4}$
 • D. $\frac{1}{3}$; $\frac{3}{6}$; $\frac{5}{9}$

Câu 24. So sánh đúng là

 • A. $\frac{2019}{2020}$ > $\frac{2020}{2021}$
 • B. $\frac{2019}{2020}$ = $\frac{2020}{2021}$
 • C.$\frac{2019}{2020}$ < $\frac{2020}{2021}$
 • D. Không so sánh được.

Khám phá bộ tài liệu ôn tập kiến thức cơ bản và nâng cao Toán lớp 7 kèm lời giải của Giaibaitapsgk. Tài liệu sẽ phát triển những bài tập nâng cao dựa trên những kiến thức cơ bản trong chương trình đã học giúp các em từng bước hoàn thiện kỹ năng tính toán của bản thân.

Sau khi tham khảo tài liệu giải vở bài tập Toán lớp 7 Kết Nối Tri Thức các em cũng có thể xem thêm Toán, Tiếng Anh lớp 7 - vừa rèn luyện kỹ năng giải toán vừa nâng cao khả năng ngôn ngữ. Cùng với đó bộ đề thi Toán lớp 7 được Giaibaitapsgk cập nhật năm 2023 cũng giúp các em ôn luyện kiến thức, làm quen với những dạng bài quan trọng trong đề thi một cách nhanh chóng, hiệu quả.