Wave

Trắc nghiệm Lịch sử 7 kết nối bài 2 Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu

Mỗi bài giải đều được chúng tôi trình bày chi tiết theo sát các phần chính trong một bài học lớp 7 Kết Nối Tri Thức. Tham khảo tài liệu các em có thể hoàn thành tốt phần chuẩn bị bài mới, cũng như hoàn thành bài tập về nhà của mình. Tài liệu giải 7 của Giaibaitapsgk được trình bày vô cùng sinh động với nhiều hình ảnh minh họa và tình huống minh họa gắn liền với thực tế.

Bài trắc nghiệm có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 2 Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu - sách kết nối tri thức với cuộc sống. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ai là người tìm ra châu Mĩ ?

 • A. Va-xcô đơ Ga-ma.
 • B. Cô-lôm-bô.
 • C. Ma-gien-lan.
 • D. Tất cả các nhà thám hiểm trên.

Câu 2: Các cuộc phát kiến địa lí vào thế kỉ XV được thực hiện bằng con đường nào?

 • A. Đường bộ
 • B. Đường biển
 • C. Đường hàng không
 • D. Đường sông

Câu 3: Các cuộc phát kiến địa lý do tầng lớp nào tiến hành?

 • A. Thương nhân, quý tộc
 • B. Vua quan, quý tộc
 • C. Quý tộc, tăng lữ
 • D. Tướng lĩnh quân đội

Câu 4: Những quốc gia nào đóng vai trò tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lý? 

 • A. Mĩ, Anh 
 • B. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha
 • C. Ý, Bồ Đào Nha 
 • D. Anh, Pháp

Câu 5: Những quốc gia nào đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV - XVI?

 • A. Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha 
 • B. Hy Lạp, I-ta-li-a
 • C. Anh, Hà Lan
 • D. Tây Ban Nha, Anh

Câu 6: Cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp nào ở châu Âu?

 • A. Lăng lữ, quý tộc
 • B. Thương nhân, quý tộc
 • C. Tướng lĩnh quân sự, quý tộc
 • D. Công nhân, quý tộc

Câu 7: Ai là người đầu thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới?

 • A. Va-xcô đơ Ga-ma
 • B. C. Cô-lôm-bô.
 • C. Ph. Ma-gien-lan
 • D. B. Đi-a-xơ

Câu 8: Các cuộc phát kiến địa lí thời kì trung đại có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy? 

 • A. Cung cấp nguồn vốn và nhân công cho giai cấp tư sản 
 • B. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến
 • C. Mở ra những con đường mới, những vùng đất mới
 • D. Đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân, xây dựng thế giới quan tiến bộ

Câu 9: Hướng đi của C. Cô-lôm-bô có điểm gì khác so với các nhà phát kiến địa lí khác?

 • A. Đi sang hướng đông
 • B. Đi về phía tây
 • C. Đi xuống hướng nam
 • D. Ngược lên hướng bắc

Câu 10: Các cuộc phát kiến địa lí từ thế kỉ XV có ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam thời kì trung đại?

 • A. Việt Nam được tiếp xúc với những tiến bộ của thế giới
 • B. Việt Nam được tiếp xúc với những tiến bộ của thế giới 
 • C. Thúc đẩy sự hưng khởi của các đô thị
 • D. Việt Nam trở thành đối tượng xâm lược của các nước phương Tây 

Câu 11: B.Đi-a-xơ thám hiểm mũi cực Nam châu Phi năm bao nhiêu?

 • A. 1478
 • B. 1784
 • C. 1748
 • D. 1487

Câu 12: Sau cuộc phát kiến địa lí thể kỉ XV, người nông nô như thế nào?

 • A. Được ấm no vì của cải xã hội ngày càng nhiều
 • B. Bị trở thành những người nô lệ
 • C. Bị thất nghiệp và phải làm thuê cho tư sản
 • D. Được hưởng thành quả do phát kiến mang lại

Câu 13: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa ở châu Âu là:

 • A. Tư sản và vô sản
 • B. Tư sản và công nhân
 • C. Tư sản và tiểu tư sản
 • D. Tư sản và nông dân

Câu 14: Những thành phân nào hình thành nên giai cấp tư sẵn trong xã hội Tây Âu?

 • A. Chủ công trường thủ công, chủ đồn điền, nhà buôn lớn
 • B. Chủ công trường thủ công, nông dân mất ruộng đất, nhà buôn lớn
 • C. Chủ công trường thủ công, chủ đồn điền, nhà buôn phá sản
 • D. Chủ đồn điền, nhà buôn lớn, các thợ thủ công học việc

Câu 15: Mục tiêu hướng tới của các thương nhân châu Âu trong các cuộc phát kiến địa lý là khu vực nào? 

 • A. Nam Phi 
 • B. Các nước phương Đông đặc biệt là Ấn Độ. 
 • C. Bắc Phi 
 • D. Châu Mĩ

Câu 16: Cuộc phát kiến địa lí đầu tiền được tiến hành vào thế kỉ nào?

 • A. Thế kỉ XIV
 • B. Thế kỉ XV
 • C. Thế kỉ XVI
 • D. Thế kỉ XVII

Câu 17: Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu được hình thành trên cơ sở nào?

 • A. Sự sự đổ của chế độ phong kiến
 • B. Sự hình thành của các thành thị trung đại
 • C. Nguồn lợi thu được từ Ấn Độ và các nước phương Đông
 • D. Vốn và nhân công làm thuê

Câu 18: Sự hình thành chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến những biến đổi về kinh tế, giai cấp ở châu Âu như thế nào?

 • A. Ra đời hình thức kinh doanh tư bản, hình thành hai giai cấp tư sản và công nhân
 • B. Giữ nguyên hình thức bóc lột phong kiến, hình thành hai giai cấp quí tộc và công nhân
 • C. Cải cách hình thức bóc lột phong kiến, hình thành hai giai cấp quí tộc và nông nô
 • D. Ra đời hình thức kinh doanh tư bản, hình thành hai giai cấp thương nhân và thợ thủ công

Câu 19: Ý nào sau đây không nằm trong mục đích của các cuộc phát kiến địa lí? 

 • A. Tìm nguồn nguyên liệu, vàng bạc từ các nước phương Đông. 
 • B. Tìm thị trường tiêu thụ hàng hóa ở các nước phương Đông. 
 • C. Tìm con đường giao lưu buôn bán với các nước phương Đông. 
 • D. Tìm những vùng đất mới ở châu Phi và châu Mĩ.

Câu 20: Nội dung nào không phải là hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí ở Tây Âu thời trung đại?

 • A. Tạo ra cuộc cách mạng về giao thông và tri thức.
 • B. Làm cho thị trường thế giới được mở rộng.
 • C. Làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa.
 • D. Dẫn đến sự ra đời các thành thị trung đại.

Câu 21: Các cuộc phát kiến địa lí đã đem lại sự giàu có cho những tầng lớp nào ở châu Âu? 

 • A. Quý tộc và công nhân làm thuê. 
 • B. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc. 
 • C. Công nhân giàu có và nhà tư bản. 
 • D. Quý tộc và thương nhân.

Câu 22: Hướng đi của C. Cô-lôm-bô có điểm gì khác so với các nhà phát kiến địa lí khác?

 • A. Đi sang hướng đông
 • B. Đi về phía tây
 • C. Đi xuống hướng nam  
 • D. Ngược lên hướng bắc

Câu 23: Vì sao người nông nô phải làm thuê trong các xí nghiệp của tư bản?

 • A. Họ bị tư bản và phong kiến cướp hết ruộng đất.
 • B. Họ có thể giầu lên, trở thành tư sản.
 • C. Họ không muốn lao động bằng nông nghiệp.
 • D. Họ thấy vào xí nghiệp tư bản dễ sống hơn.

Câu 24: Ý nào dưới đây không phải là hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa lí từ thế kỉ XV?  

 •  A. Thị trường thế giới được mở rộng, thương nghiệp phát triển
 •  B. Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ
 •  C. Là cuộc cách mạng thực sự trên lĩnh vực giao thông và tri thức
 •  D. Thúc đẩy sự khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến

Câu 25: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí cuối thế kỉ XV- đầu thế kỉ XVI là:

 • A. Con đường giao thương với phương Đông qua Tây Á bị người Thổ Nhĩ Kì độc chiếm
 • B. Khoa học – kĩ thuật, đặc biệt là ngành hàng hải, có những tiến bộ đáng kể,
 • C. Thương nhân châu Âu có đủ kinh nghiệm cho các chuyến đi xa
 • D. Do quyết định của các triều đình phong kiến Tây Âu

Đừng quên theo dõi website Giaibaitapsgk để cập nhật thêm nhiều tài liệu học tốt, cách giải 7 Kết Nối Tri Thức hữu ích khác. Đây sẽ là bảo bối hữu dụng giúp các em học sinh chuẩn bị vững vàng cho những kì thi sắp tới. Chúc các em học tập tốt!