Wave

Unit 4: Did you go to the party? Lesson 3

Dưới đây là phần Lesson 3 của Unit 4: Did you go to the party? (Bạn đã đi đến bữa tiệc phải không?) - Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh 5 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

’party

bữa tiệc

I went to Mai's birthday party yesterday.

Ngày hôm qua, tôi đã đến bữa tiệc sinh nhật của Mai.

'Sunday 

chủ nhật

They took part in the festival on Sunday.

Họ đã tham gia lễ hội vào ngày Chủ nhật.

en'joyed 

thích

We enjoyed the food and drink at the party.

Chúng tôi thích thức ăn và nước uống tại bữa tiệc.

in'vite

mời  

I want to invite Tony and Phong to my birthday party.

Tôi muốn mời Tony và Phong đến tiệc sinh nhật tôi.

2. Mark the word stress. Then say the words aloud. (Đánh dấu nhấn âm vào từ. Sau đó đọc to những từ đó.)

1. 'water (nước)4. 'birthday (sinh nhật)7. 'comics (truyện tranh)10. 'Sunday (Chủ nhật)
2. 'party (bữa tiệc)5  in’vite (mời)8. 'picnic (dã ngoại)11. re'peat (lặp lại)
3  en'joy (thích)6. 'Monday (thứ Hai)9. car'toon (hoạt hình) 


3. Let’s chant (Chúng ta cùng ca hát)

When was your birthday? (Sinh nhật của bạn là khi nào?)

When was your birthday?

It was last Sunday .

Who did you invite?

All my best friends.

 • (Sinh nhật của bạn là khi nào?
 • Nó là Chủ nhật trước.
 • Bạn đã mời ai?
 • Tất cả bạn thân của mình.)

What did you do?

We ate cakes and sweets.

Did you enjoy it?

Yes! It was great!

 • (Các bạn đã làm gì?
 • Chúng tôi đã ăn nhiều bánh kẹo.
 • Bạn có thích nó không?
 • Có! Nó thật là tuyệt!)

4. Read and answer (Đọc và trả lời)

Hướng dẫn dịch:

Tên mình là Nam. Chủ nhật trước là sinh nhật của mình. Mình đã mời một số bạn học đến bữa tiệc. Họ tặng mình nhiều quà như là những quyển truyện tranh, những con người máy (robot) và một con gấu bông. Chúng tôi đã ăn nhiều bánh, kẹo, trái cây và kem. Chúng tôi đã uống nuớc ép trái cây. Chúng tôi hát những bài hát tiếng Anh và tiếng Việt. Chúng tôi cùng nhảy múa. Phong đã chơi đàn ghi ta và Linda chơi piano (dương cầm). Bữa tiệc kết thúc vào lúc 7 giờ tối. Chúng tôi thích bữa tiệc rất nhiều.

 • 1. When was Nam’s birthday party? (Sinh nhật Nam đã qua khi nào?)
  => It was last Sunday. (Nó vào Chủ nhật trước.)
 • 2.  Who went to Nam’s birthday party? (Ai đã đến bữa tiệc sinh nhật của Nam?)
  => Some of his classmates went to his birthday party. (Một vài bạn học đã đến bữa tiệc sinh nhật của cậu ấy.)
 • 3.  What did Phong do at the party? (Phong đã làm gì ở bữa tiệc?)
  => Phong played the guitar. (Phong đã chơi đàn ghi ta.)
 • 4.  What did Linda do at the party? (Linda đã làm gì ở bữa tiệc?)
  => Linda played the piano. (Linda đã chơi đàn piano.)

5. Write about your birthday party (Viết về bữa tiệc sinh nhật của em)

 • 1.When was your last birthday party? (Bữa tiệc sinh nhật lần trước của bạn là khi nào?)
  It was last month. (Nó là tháng trước.)
 • 2. Who went to your party? (Ai đến dự bữa tiệc của bạn?)
  All my best friends. (Tất cả bạn thân của tôi.)
 • 3. What did you and your friends do at the party? (Bạn và bạn của bạn đã làm gì tại bữa tiệc?)
  We sang and danced at the party. (Chúng tôi đã hát và nhảy múa tại bữa tiệc.)

6. Project (Dự án)

Discuss in groups what present to give a classmate for his/her birthday. (Bàn luận trong nhóm tặng quà gì cho bạn học khi đi sinh nhật cậu/cô ấy.)

7. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao)

Bây giờ tôi có thể...

 1. hỏi và trả lời những câu hỏi về những hoạt động đã qua.
 2. nghe và gạch dưới những đoạn văn về những hoạt động đã qua.
 3. đọc và gạch dưới những đoạn văn về những hoạt động đã qua.
 4. viết về tiệc sinh nhật của tôi.