Wave

Phiếu bài tập tuần 19 toán 4 tập hai (Đề B)

Nội dung bên trong phiếu bài tập đều theo sát chương trình đã học trong tuần. Do đó, chỉ cần hoàn thành phiếu tập các em có thể dễ dàng củng cố kiến thức và luyện kỹ năng làm Toán lớp 4 hiệu quả. Sau khi hoàn thành phiếu bài tập A các em học sinh cũng có thể tham khảo phiếu bài tập B để hiểu rõ cách làm nhiều hơn nữa. Nếu trong quá trình giải phiếu bài tập có gặp bất cứ khó khăn nào các em học sinh có thể tham khảo hướng dẫn giải chi tiết của Giaibaitapsgk.

Phiếu bài tập tuần 19 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 19. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

$3m^{2}8dm^{2}$ = $38dm^{2}$ 

$3056cm^{2}$ = $30dm^{2}56cm^{2}$ 

$3km^{2}407m^{2}$ = $3 000 407m^{2}$ 

$15m^{2}27dm^{2}$ = $1527dm^{2}$ 

$156dm^{2}$ = $1m^{2}56dm^{2}$ 

$10km^{2}56m^{2}$ = $100 056m^{2}$ 

2. Chọn câu trả lời đúng:

Trong các số đo dưới đây, số đo thích hợp chỉ diện tích 1 tỉnh là:

A. 170 000$dm^{2}$       B. 250 000$m^{2}$

C. 4 000 000$dm^{2}$   D. 5460$Km^{2}$

3. Điền dấu > = < thích hợp vào chỗ chấm:

5$km^{2}$ .... 4$km^{2}$ + 2$km^{2}$

$15km^{2}207m^{2}$... $15207000m^{2}$

$1000m^{2}$... $99 000dm^{2}$

$1000dm^{2}$ ... $101 000cm^{2}$

$10km^{2}$ ... $10 000 000m^{2}$

$20km^{2}2000m^{2}$ ... $20 002 000m^{2}$

$13m^{2}6dm^{2}$ ... $1306dm^{2}$

$100 000cm^{2}$...$90^{2}$

4. Nối mỗi cột ở bên trái với ô ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Gọi a là độ dài đáy, h là chiều cao, S là diện tích hình bình hành, ta có:

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Tổng độ dài 1 cạnh đáy và chiều cao tương ứng của hình bình hành là 5dm. Chiều cao hơn cạnh đáy 12cm. Hỏi diện tích hình bình hành đó là bao nhiêu xăng-ti-mét-vuông?

Bài giải:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

2. Cho hình bình hành ABCD (như hình vẽ) có diện tích $24cm^{2}$. Chiều cao AH là 3cm và bằng $\frac{1}{2}$ chiều cao CE. Tính chu vi của hình bình hành đó

Bài giải:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Đừng quên tham khảo tài liệu Toán Tiếng Anh lớp 4 nâng cao. Đọc và hoàn thành bài tập Toán trong tài liệu sẽ giúp các em học sinh hoàn thiện kỹ năng giải Toán và nâng cao khả năng ngôn ngữ của mình.

Ngoài phiếu bài tập Toán 4 Kết Nối Tri Thức cuối tuần thì Giaibaitapsgk còn có rất nhiều tài liệu học tốt môn Toán hấp dẫn khác: hướng dẫn giải Toán 4, hướng dẫn giải vở bài tập Toán lớp 4, đề thi Toán lớp 4,... Mong rằng những tài liệu mà chúng tôi cung cấp đã giúp các em học sinh hoàn thành tốt môn Toán lớp 4, nắm chắc công thức quan trọng.