Wave

Phiếu bài tập tuần 10 toán 4 tập một (Đề B)

Nội dung bên trong phiếu bài tập đều theo sát chương trình đã học trong tuần. Do đó, chỉ cần hoàn thành phiếu tập các em có thể dễ dàng củng cố kiến thức và luyện kỹ năng làm Toán lớp 4 hiệu quả. Sau khi hoàn thành phiếu bài tập A các em học sinh cũng có thể tham khảo phiếu bài tập B để hiểu rõ cách làm nhiều hơn nữa. Nếu trong quá trình giải phiếu bài tập có gặp bất cứ khó khăn nào các em học sinh có thể tham khảo hướng dẫn giải chi tiết của Giaibaitapsgk.

Phiếu bài tập tuần 10 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 10. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tích của hai số là 3684. Nếu gấp một thừa số lên 3 lần thì tích của hai số là: 

A. 11052               B. 1128            

C. 3687                D. 3681

2. Đánh dấu x vào ô trống đặt cạnh cách tính hợp lí nhất:

A. 25 x 9 x 4 x 7 = (25 x 4) x (9 x 7) 

= 100 x 63

= 6300 ☐

B. 25 x 9 x 4 x 7 = (25 x 9) x 4 x 7

= 225 x 4 x 7

= 900 x 7 

= 6300 ☐

C. 25 x 9 x 4 x 7 = 25 x (9 x 4 x 7)

= 25 x 252

= 5 x 252 x 5 

= 1260 x 5

= 6300 ☐

D. 25 x 9 x 4 x 7 = (25 x 7) x 9 x 4

= 175 x 9 x 4

= 1575 x 4

= 6300 ☐

3. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Phiếu bài tập tuần 10 toán 4 tập một (Đề B)

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Cho bốn chữ số a, b, c, d khác nhau và khác 0. Lập số lớn nhất và số bé nhất có bốn chữ số gồm các chữ số này. Tổng của hai số lập được là 8558. Tính a + b + c + d.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

2. Khi nhân một số với 1236, Tâm đã viết nhầm chữ số 6 ở hàng đơn vị của số 1236 thành chữ số 9 nên tích tăng thêm 15 đơn vị.  Hãy tìm tích đúng của phép nhân đó.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

3. Tìm các số tự nhiên a biết:

35634 x a < 142535

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Đừng quên tham khảo tài liệu Toán Tiếng Anh lớp 4 nâng cao. Đọc và hoàn thành bài tập Toán trong tài liệu sẽ giúp các em học sinh hoàn thiện kỹ năng giải Toán và nâng cao khả năng ngôn ngữ của mình.

Ngoài phiếu bài tập Toán 4 Kết Nối Tri Thức cuối tuần thì Giaibaitapsgk còn có rất nhiều tài liệu học tốt môn Toán hấp dẫn khác: hướng dẫn giải Toán 4, hướng dẫn giải vở bài tập Toán lớp 4, đề thi Toán lớp 4,... Mong rằng những tài liệu mà chúng tôi cung cấp đã giúp các em học sinh hoàn thành tốt môn Toán lớp 4, nắm chắc công thức quan trọng.