Wave

Phiếu bài tập tuần 10 toán 4 tập một (Đề A)

Nội dung bên trong phiếu bài tập đều theo sát chương trình đã học trong tuần. Do đó, chỉ cần hoàn thành phiếu tập các em có thể dễ dàng củng cố kiến thức và luyện kỹ năng làm Toán lớp 4 hiệu quả. Sau khi hoàn thành phiếu bài tập A các em học sinh cũng có thể tham khảo phiếu bài tập B để hiểu rõ cách làm nhiều hơn nữa. Nếu trong quá trình giải phiếu bài tập có gặp bất cứ khó khăn nào các em học sinh có thể tham khảo hướng dẫn giải chi tiết của Giaibaitapsgk.

Phiếu bài tập tuần 10 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 10. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Dùng ê-ke kiểm tra hình bên:

Phiếu bài tập tuần 10 toán 4 tập một (Đề A)

A. 2 góc vuông ☐

B. 3 góc vuông ☐

C. 1 góc tù ☐

D. 5 góc nhọn ☐

2. Nối hai biểu thức có giá trị bằng nhau với nhau:

A. 12527 + 12491 x 3 D. 176752 + 118487 x 4
B. 238196 + 45856 x 9 E. 5427 x 5 + 22865
C. 72524 x 6 + 215556  F. 61616 x 8 + 157972

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một chuyến xe tải xếp được 7  kiện hàng to và 9 kiện hàng nhỏ. Mỗi kiện hàng to nặng 450kg, mỗi kiện hàng nhỏ nặg 150kg. Hỏi tổng số hàng được xếp trên xe nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 4300kg                         B. 4400kg                

C. 4500kg                         D. 4550kg

4. Viết số thích hợp vào ô trống:

115 x 7 =  ☐ x 115                              

1968 x 4 = 4 x ☐

24 x 8 = ☐ x 24                                  

2008 x 6 = ☐ x 2008 

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Cho hình chữ nhật ABCD có kích thước như ghi trong hình bên. Hãy tính chu vi và diện tích của hình đó.

Phiếu bài tập tuần 10 toán 4 tập một (Đề A)

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Đặt tính rồi tính:

a) 231342 x 2;       b)  145325 x 4;       c) 76435 x 9

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

3. Cô Thái mua 7kg gạo nếp, mỗi ki-lô-gam gía 10500 đồng và 9kg gạo tẻ mỗi ki-lô-gam goá 7300 đồng. Hỏi cô Thái phải trả tất cả bao nhiêu tiền?

Bài giải:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

4. Với m = 5, 7, 9. Hãy tính giá trị của biểu thức 1237 + 545 x m

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Đừng quên tham khảo tài liệu Toán Tiếng Anh lớp 4 nâng cao. Đọc và hoàn thành bài tập Toán trong tài liệu sẽ giúp các em học sinh hoàn thiện kỹ năng giải Toán và nâng cao khả năng ngôn ngữ của mình.

Ngoài phiếu bài tập Toán 4 Kết Nối Tri Thức cuối tuần thì Giaibaitapsgk còn có rất nhiều tài liệu học tốt môn Toán hấp dẫn khác: hướng dẫn giải Toán 4, hướng dẫn giải vở bài tập Toán lớp 4, đề thi Toán lớp 4,... Mong rằng những tài liệu mà chúng tôi cung cấp đã giúp các em học sinh hoàn thành tốt môn Toán lớp 4, nắm chắc công thức quan trọng.