Wave

Trắc nghiệm Công nghệ 10 trồng trọt Cánh diều bài 2 Phân loại cây trồng

Bài trắc nghiệm có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Công nghệ 10 trồng trọt Bài 2 Phân loại cây trồng - sách Cánh diều . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nhóm cây ôn đới bao gồm các loại cây có nguồn gốc ở nơi có khí hậu:

 • A. Ôn đới
 • B. Nhiệt đới
 • C. Á nhiệt đới
 • D. Hàn đới

Câu 2: Các loại cây có nguồn gốc ở nơi có khí hậu á nhiệt đới là nhóm cây

 • A. Ôn đới.
 • B. Nhiệt đới.
 • C. Á nhiệt đới.
 • D. Hàn đới.

Câu 3: Cho các cây trồng sau, dãy nào gồm tất cả các cây thuộc nhóm nhiệt đới

 • A. vải, ổi, cà chua, mít, bưởi.
 • B. vải, ổi, nhãn, cà rốt, bơ.
 • C. vải, đào, nhãn, mít, mận.
 • D. vải, ổi, nhãn, mít, xoài.

Câu 4: Theo chu kì sống, cây trồng được phân làm mấy loại?

 • A. 1 .                                                           
 • B. 2.
 • C. 3.
 • D. 4.

Câu 5: Nhóm cây trồng nào sau đây phân loại theo chu kì sống?

 • A. Nhóm cây hàng năm
 • B. Nhóm cây lâu năm
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai

Câu 6: Dựa vào đặc tính sinh vật học, có cách phân loại cây trồng nào?

 • A. Phân loại theo chu kì sống
 • B. Phân loại theo khả năng hóa gỗ của thân
 • C. Phân loại theo số lượng lá mầm
 • D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7: Nhóm cây trồng nào sau đây phân loại theo nguồn gốc?

 • A. Nhóm cây ôn đới
 • B. Nhóm cây hàng năm
 • C. Nhóm cây thân thảo
 • D. Nhóm cây  một lá mầm

Câu 8: Nhóm cây trồng nào sau đây phân loại theo chu kì sống ?

 • A. Nhóm cây ôn đới
 • B. Nhóm cây hàng năm
 • C. Nhóm cây thân thảo
 • D. Nhóm cây  một lá mầm

Câu 9: Trong các nhóm cây sau, có bao nhiêu nhóm cây trồng được phân loại theo nguồn gốc?
(1) Nhóm cây ôn đới
(2) Nhóm cây nhiệt đới
(3)Nhóm cây á nhiệt đới

 • A. 1.
 • B. 2.
 • C. 3.
 • D. 0. 

Câu 10: Dựa vào đặc tính sinh vật học, có mấy cách phân loại cây trồng?

 • A. 1 .                                                           
 • B. 2.
 • C. 3.
 • D. 4.

Câu 11: Nhóm cây trồng nào sau đây phân loại theo khả năng hóa gỗ của thân?

 • A. Nhóm cây ôn đới
 • B. Nhóm cây hàng năm
 • C. Nhóm cây thân thảo
 • D. Nhóm cây  một lá mầm

Câu 12: Nhóm cây trồng nào sau đây phân loại theo số lượng lá mầm?

 • A. Nhóm cây ôn đới
 • B. Nhóm cây hàng năm
 • C. Nhóm cây thân thảo
 • D. Nhóm cây  một lá mầm

Câu 13: Theo khả năng hóa gỗ của thân, cây trồng được phân làm mấy nhóm?

 • A. 1 .                                                           
 • B. 2.
 • C. 3.
 • D. 4.

Câu 14: Theo nguồn gốc, cây trồng được phân làm mấy loại?

 • A. 1                                                           
 • B. 2
 • C. 3                                                             
 • D. 4

Câu 15: Nhóm cây trồng nào sau đây phân loại theo khả năng hóa gỗ?

 • A. Nhóm cây thân gỗ.
 • B. Nhóm cây thân thảo.
 • C. Cả A và B đều đúng.
 • D. Cả A và B đều sai.

Câu 16: Dựa vào mục đích sử dụng cây lúa thuộc nhóm

 • A. cây ăn quả.
 • B. cây lương thực.
 • C. cây công nghiệp.
 • D. cây dược liệu.

Câu 17: Dựa vào mục đích sử dụng cây tam thất thuộc nhóm nhóm

 • A. cây ăn quả.
 • B. cây lương thực.
 • C. cây công nghiệp.
 • D. cây dược liệu.

Câu 18: Cây công nghiệp là

 • A. ngô.
 • B. hoa hồng.
 • C. cao su.
 • D. bưởi.

Câu 19: Chọn phát biểu sai.

 • A. Nhóm cây trồng ôn đới có nguồn gốc: vùng có khí hậu ôn đới.
 • B. Nhóm cây hàng năm chu kì sống diễn ra trong nhiều năm.
 • C. Nhóm cây thân gỗ có thân hóa gỗ, sống lâu năm.
 • D. Nhóm cây thân thảo có thân không hóa gỗ.

Câu 20: Cho các cây trồng sau: :lúa, cà chua, chè, cỏ, ngô, cà phê, khoai, bắp cải" số cây lương thực là

 • A. 1 .                                                           
 • B. 2.
 • C. 3.
 • D. 4.

Bài viết liên quan