Wave

Trắc nghiệm Công nghệ 10 trồng trọt Cánh diều bài 1 Trồng trọt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Bài trắc nghiệm có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Công nghệ 10 trồng trọt Bài 1 Trồng trọt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - sách Cánh diều . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Vai trò đầu tiên của ngành trồng trọt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 là:

 • A. Đảo bảo an ninh lượng thực.
 • B. Thúc đẩy sự phát triển chăn nuôi và công nghiệp.
 • C. Tham gia vào xuất khẩu.
 • D. Tạo việc làm cho người lao động.

Câu 2: Đồng bộ công nghệ trong sản xuất nông nghiệp giúp:

 • A. Sử dụng hiệu quả các yếu tố đầu vào
 • B. Tăng độ chính xác về kĩ thuật
 • C. Giảm thiểu lao động
 • D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Nhà trồng cây kiểm soát về:

 • A. Ánh sáng
 • B. Nhiệt độ
 • C. Độ ẩm
 • D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 4: Thành tựu nổi bật về giống cây trồng chất lượng cao như:

 • A. Chất lượng tốt
 • B. Năng suất cao
 • C. Chống chịu sâu bệnh hại
 • D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 5: Thiết bị không người lái dùng để:

 • A. Bón phân
 • B. Phun thuốc
 • C. Thu thập dữ liệu đồng ruộng
 • D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 6: Công nghệ nào được ứng dụng đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp? 

 • A. Tự động hóa
 • B. Công nghệ cơ giới
 • C. Công nghệ thông tin
 • D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 7: Hình ảnh nào sau đây thể hiện vai trò cung cấp lương thực, thực phẩm của ngành trồng trọt?

 • A. Hình 1.
 • B. Hình 2.
 • C. Hình 3.
 • D. Hình 4.

Câu 8: Người lao động làm việc trong ngành nghề của trồng trọt cần đảm bảo mấy yêu cầu cơ bản?

 • A. 2.
 • B. 4.
 • C. 3.
 • D. 1.

Câu 9: Nhà trồng cây có:

 • A. Nhà máy trồng cây
 • B. Nhà kính
 • C. Nhà lưới
 • D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 10: Có mấy thành tựu của việc ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt? 

 • A. 1.
 • B. 4.
 • C. 3.
 • D. 2. 

Câu 11: Yêu cầu đầu tiên đối với người lao động làm việc trong ngành nghề trồng trọt là:

 • A. Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm.
 • B. Có kiến thức, kĩ năng cơ bản về trồng trọt.
 • C. Tuân thủ an toàn trong lao động, có ý thức bảo vệ môi trường.
 • D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 12: Cách mạng 4.0 giúp trồng trọt:

 • A. Mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm tăng
 • B. Chất lượng tăng
 • C. Năng suất tăng
 • D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 13: Ngành trồng trọt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 có triển vọng gì?

 • A. Phát triển trồng trọt ứng dụng công nghệ cao là xu hướng tất yếu.
 • B. Hướng tới nền nông nghiệp 4.0.
 • C. Cả A và B đều đúng.
 • D. Cả A và B đều sai.

Câu 14: Yêu cầu đối với người lao động của một số ngành nghề trong trồng trọt:

 • A. Có sức khỏe tốt
 • B. Chăm chỉ, cần cù, chịu khó
 • C. Có kiến thức
 • D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15: Yêu cầu thứ hai đối với người lao động làm việc trong ngành nghề trồng trọt là:

 • A. Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm.
 • B. Có kiến thức, kĩ năng cơ bản về trồng trọt, có khả năng sử dụng, vận hành các thiết bị, máy móc trong trồng trọt.
 • C. Tuân thủ an toàn trong lao động, có ý thức bảo vệ môi trường.
 • D. Cả 3 đáp án trên

Câu 16: Đâu là thành tựu nổi bật của việc ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt? 

 • A. Giống cây trồng chất lượng cao
 • B. Chế phẩm sinh học chất lượng cao
 • C. Công nghệ canh tác
 • D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 17: Hệ thống trồng cây không dùng đất là hệ thống nào sau đây?

 • A. Hệ thống khí canh
 • B. Hệ thống thủy canh
 • C. Trồng cây trên giá thể
 • D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 18: Hình ảnh nào sau đây thể hiện vai trò cung cấp nông sản xuất khẩu của ngành trồng trọt?

 

 • A. Hình 1.
 • B. Hình 2.
 • C. Hình 3.
 • D. Hình 4.

Câu 19: Hình ảnh nào sau đây thể hiện vai trò cung cấp nguyên liệu chế biến của ngành trồng trọt?

 • A. Hình 1.
 • B. Hình 2.
 • C. Hình 3.
 • D. Hình 4.

Câu 20: Hình ảnh nào sau đây thể hiện vai trò mang lại thu nhập cho người trồng trọt của ngành trồng trọt?

 • A. Hình 1.
 • B. Hình 2.
 • C. Hình 3.
 • D. Hình 4.