Wave

Soạn văn bài: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Hướng dẫn soạn văn lớp 9 tập 1 sgk lớp 9. Cung cấp nguồn tài liệu học tốt hơn bộ môn lớp 9 tập 1.

Có hai cách dẫn lời nói hay ý nghĩ của một người, một nhân vật: dẫ trực tiếp và dẫn gián tiếp. Giabaitapsgk sẽ tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết các câu hỏi của bài. Mời các bạn cùng tham khảo.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Có hai cách dẫn lời nói hay ý nghĩ của một người, một nhân vật:

  • Dẫn trực tiếp, tức là nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, lời nói trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép.
    • Ví dụ: Hoạ sĩ nghĩ thầm: “Khách tới bất ngờ, chắc cu cậu không kịp quét tước dọn dẹp, chưa kịp gấp chăn chẳng hạn”.
    • Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở mọi người: “Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng”.
  • Dẫn gián tiếp tức là thuật lại lời nói hay ý nghĩ của  hoặc nhân vật, có điều chỉnh cho thích hợp, lời dẫn gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc kép.
    • Ví dụ: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở mọi người là chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.
    •          Tôi nói với cô ấy rằng tôi đã rất nhớ cô ấy.

Cập nhật kiến thức mới nhất bắt kịp xu hướng và chương trình mới được Bộ giáo dục cập nhật.

Mong rằng, với những gợi ý trên của Trang tài liệu có thể giúp các em học sinh học tập và nâng cao kiến thức một cách tốt nhất