Wave

Trắc nghiệm Công nghệ 7 Kết nối bài 2 Làm đất trồng cây

Toàn bộ câu hỏi trong sách đều được Giaibaitapsgk giải bài tập lớp 7 Kết Nối Tri Thức. Tham khảo cách giải chi tiết, dễ hiểu sẽ giúp các em học sinh dễ dàng nắm bắt kiến thức và chuẩn bị bài mới. 10 bài học trong sách Kết Nối Tri Thức đều được chúng tôi giải đáp chi tiết, sắp xếp theo chủ đề nên các em có thể nhanh chóng tra cứu.

Bài trắc nghiệm có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 2 Làm đất trồng cây - sách kết nối tri thức với cuộc sống. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đất trồng gồm mấy thành phần chính:

 • A. Hai thành phần
 • B. Ba thành phần
 • C. Năm thành phần
 • D. Nhiều thành phần

Câu 2: Thành phần lỏng của đất có vai trò

 • A. Giúp cho cây trồng đứng vững
 • B. Hòa tan các chất dinh dưỡng giúp cây dễ hấp thụ
 • C. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng
 • D. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng

Câu 3: Làm đất có công việc chính nào sau đây?

 • A. Cày đất
 • B. Bừa/dập đất
 • C. Lên luống
 • D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4: Bón phân lót cho cây trồng có ỹ nghĩa gì?

 • A. Ức chế cỏ dại
 • B. Bổ sung dinh dưỡng cho cây vào thời kì ra hoa
 • C. Chuẩn bị sẵn “thức ăn” cho cây
 • D. Bổ sung dinh dưỡng cho cây vào thời kì đậu quả

Câu 5: Cày đất có vai trò gì trong trồng trọt?

 • A. Làm tăng bề dày lớp đất trồng
 • B. Làm cho đất tơi xốp và thoáng khí
 • C. Chôn vùi cỏ dại
 • D. Tất cả các đáp án trên

Câu 6: Thành phần chất rắn của đất trồng có vai trò nào sau đây?

 • A. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng
 • B. Cung cấp nước cho cây trồng
 • C. Cung cấp khí oxygen cho cây trồng
 • D. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng

Câu 7: Đất trồng là môi trường?

 • A. Cung cấp chất dinh dưỡng, ôxy
 • B. Giúp cây đứng vững
 • C. Cung cấp chất dinh dưỡng, ôxy, nước
 • D. Đáp án B và C

Câu 8: Đâu không phải cách bón phân lót

 • A. bón theo hàng
 • B. bón theo hốc trồng
 • C. bón phun lá
 • D. bón lên mặt ruộng

Câu 9: Trong các phương án dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất trồng cây?

 • A. Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất → Lên luống
 • B. Cày đất → Lên luống→ Bừa hoặc đập nhỏ đất
 • C. Bừa hoặc đập nhỏ đất → Cày đất → Lên luống
 • D. Lên luống→ Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất

Câu 10: Nên bón phân lót cho cây ăn quả bằng loại phân nào?

 • A. Phân chuồng ủ hoai
 • B. Phân hoá học là đủ
 • C. Phân hữu cơ kết hợp phân hoá học
 • D. Phân hữu cơ và phân vi lượng

Câu 11: Cách nào sau đây không được dùng để bón phân lót cho cây trồng?

 • A. Rắc đều phân lên mặt ruộng
 • B. Bón phân theo hàng
 • C. Bón phân theo hố trồng cây
 • D. Pha loãng với nước rồi tưới vào gốc cây.

Câu 12: Thành phần khí của đất có vai trò nào sau đây?

 • A. Hòa tan các chất dinh dưỡng giúp cây dễ hấp thụ
 • B. Cung cấp khí oxygen cho cây trồng
 • C. Cung cấp khí nitrogen cho cây trồng
 • D. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng

Câu 13: Tác dụng của cày đất là:

 • A. Làm xáo trộn lớp đất mặt.
 • B. Làm nhỏ đất
 • C. Tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển
 • D. Cả 3 đáp án trên

Câu 14: Thành phần đất trồng gồm:

 • A. Phần khí, phần lỏng, chất vô cơ
 • B. Phần khí, phần lỏng, chất hữu cơ
 • C. Phần khí, phần rắn, phần lỏng
 • D. Phần rắn, chất hữu cơ, chất vô cơ

Câu 15: Loại phân nào sau đây thường được dùng để bón lót?

 • A. Phân đạm
 • B. Phân hữu cơ
 • C. Phân kali
 • D. Phân bón lá

Câu 16: Dụng cụ máy móc được sử dụng cho công việc làm đất

 • A. Máy cày
 • B. Máy bừa
 • C. Máy lên luống
 • D. Tất cả đáp án trên

Câu 17: Đâu là nội dung không đúng về vai trò của đất trồng

 • A. Giúp cây trồng đứng vững.
 • B. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng.
 • C. Cung cấp khí nitrogen cho cây trồng.
 • D. Cung cấp nước cho cây trồng.

Câu 18: Bón phân lót cho cây trồng được thực hiện vào thời điểm nào sau đây?

 • A. Bón trước khi trồng cây
 • B. Bón trước khi thu hoạch
 • C. Bón sau khi cây ra hoa
 • D. Bón sau khi cây đậu quả

Câu 19: Việc lên xuống có vai trò gì trong trồng trọt?

 • A. Thuận lợi cho việc chăm sóc
 • B. Chống ngập úng
 • C. Làm tăng bề dày lớp đất trồng
 • D. Tất cả các đáp án trên

Câu 20: Tác dụng của bừa/dập đất là:

 • A. Làm xáo trộn lớp đất mặt.
 • B. Làm nhỏ đất
 • C. Tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển
 • D. Cả 3 đáp án trên

Câu 21: Khi đào hố trồng cây trên đất dốc, cần lưu ý đến loại kích thước hố nào

 • A. Kích thước chiều rộng của hố
 • B. Kích thước chiều sâu của hố
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai

Câu 22: Đề xuất quy trình chuẩn bị đất để trồng cây khoai lang trong vườn

 • A. Bước 1: Cuốc đất vườn cho tơi xốp, thoáng khí; Bước 2: Lên luống; Bước 3: Băm đất cho nhỏ.
 • B. Bước 1: Cuốc đất vườn cho tơi xốp, thoáng khí; Bước 2: Băm đất cho nhỏ; Bước 3: Lên luống.
 • C. Bước 1: Lên luống; Bước 2: Băm đất cho nhỏ; Bước 3: Cuốc đất vườn cho tơi xốp.
 • D. Bước 1: Lên luống; Bước 2: Cuốc đất vườn cho tơi xốp; Bước 3: Băm đất cho nhỏ.

Câu 23: Quan sát hình vẽ và nêu các cách bón phân lót tương ứng với mỗi hình

Quan sát hình vẽ và nêu các cách bón phân lót tương ứng với mỗi hình

 • A. Hình a: bón theo hàng; Hình b: bón theo hốc trồng; Hình c: bón lên mặt ruộng
 • B. Hình a: bón lên mặt ruộng; Hình b: bón theo hàng; Hình c: bón theo hốc trồng
 • C. Hình a: bón theo hốc trồng; Hình b: bón theo hàng; Hình c: bón lên mặt ruộng
 • D. Hình a: bón theo hàng, Hình b: bón lên mặt ruộng: Hình c: bón theo hốc trồng

Câu 24: Nếu đất trồng không được xử lí tốt nguồn phát sinh sâu, bệnh thì vụ mùa sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

 • A. Cây sẽ chết do sinh trưởng, phát triển kém.
 • B. Xuất hiện sâu, bệnh hại phá hoại mùa màng
 • C. Đất có nhiều cỏ dại, chất độc hại ảnh hưởng đến cây trồng
 • D. Đất không tơi xốp, thiếu dinh dưỡng cho cây.

Câu 25: Ưu điểm của cày, bừa đất bằng máy so với sử dụng trâu, bò là gì?

 • A. Cần có dụng cụ máy móc phức tạp. 
 • B. Làm nhanh, ít tốn công.
 • C. Chi phí cao.
 • D. Dụng cụ đơn giản.

Đừng quên tham khảo tài liệu giải vở bài tập lớp 7 Kết Nối Tri Thức của Giaibaitapsgk. Dựa vào đó các em học sinh có thể nhanh chóng hoàn thành bài tập về nhà của mình.

Ngoài hướng dẫn giải bài tập lớp 7 Kết Nối Tri Thức theo bài các em học sinh có thể tham khảo nhiều tài liệu học tốt khác: giải vở bài tập lớp 7, Trắc nghiệm lớp 7,... Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức thú vị khác.