Wave

[ Global Success] Giải SBT Tiếng Anh 6 Unit 9: Cities of the world - Pronunciation

Hướng dẫn giải vở bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng bài học trong SGK Kết Nối Tri Thức của Giaibaitapsgk kèm đáp án chi tiết. Dựa vào đó các em học sinh có thể nhanh chóng đối chiếu kết quả, cách triển khai. Cũng như làm quen với các dạng bài chính và kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ. Song song với đó các em cũng có thể tham khảo cách giải phiếu bài tập Tiếng Anh lớp 6 do chúng tôi tổng hợp năm 2024.

Giải SBT Tiếng Anh 6 Unit 9: Cities of the world - A. Pronunciation trang 16 sách " Tiếng Anh 6 Global Success ". Giabaitapsgk sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn

1. Write the following words in the correct columns. 

hour              nose               flower               cold               tower

boat               old               around                low                 our 

=> Answer:

  • /əʊ/: nose, cold, tower, boat, low

  • /aʊ/: hour, flower, old, around, our

2. Read aloud the short poem. Pay attention to the underlined words.

In November it s very cold.

The temperature is usually low.

There are no flowers anywhere to see.

Only white snow falling everywhere.

Don't play outdoor without warm clothes.

Or you'll catch a serious cold with running dog. 

Tham khảo thêm giải sách Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức có đáp án chi tiết theo từng chủ đề trong SGK. Từ đó có thể trau dồi thêm vốn từ và khám phá thêm nhiều kiến thức thú vị.

Nếu thấy bộ tài liệu giải vở bài tập Tiếng Anh lớp 6 Kết Nối Tri Thức theo chương trình mới của chúng tôi hữu ích. Bạn cũng có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 hấp dẫn khác bằng cách theo dõi website của chúng tôi như: giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 KNTT, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo, giải phiếu bài tập Tiếng Anh lớp 6 hay giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng trang.