Wave

Trắc nghiệm Toán 4 kết nối bài 42 Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

Trắc nghiệm Toán lớp 4 Kết Nối Tri Thức kèm đáp án chi tiết của Giaibaitapsgk được biên soạn theo từng bài trong sách giáo khoa. Do đó, các em học sinh có thể nhanh chóng tra cứu đáp án, lựa chọn bài để thực hành và ôn tập kiến thức. Sử dụng tài liệu này các em có thể nhanh chóng ôn tập kiến thức và làm quen với cách làm đề thi trắc nghiệm.

Bài trắc nghiệm có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 4 Bài 42 Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng - sách kết nối tri thức với cuộc sống. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tính 89 x 36 + 64 x 89

 • A. 89
 • B. 890
 • C. 8900
 • D. 89000

Câu 2: Người ta chuyển hàng để giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt. Đợt một chuyển được 12 chuyến. mỗi chuyến có 41 thùng hàng. Đợt hai chuyển được 12 chuyến, mỗi chuyến có 59 thùng hàng. Hỏi cả hai đợt đã chuyển được bao nhiêu thùng hàng?

 • A. 120
 • B. 12
 • D. 1200
 • D. 1221

Câu 3: Điền dấu vào chỗ chấm (6 - 2) x 79 ... 6 x 79 - 2 x 79

 • A. < 
 • B. > 
 • C. =
 • D. Không có dấu thích hợp

Câu 4: Một cửa hàng có 8 tấm vải hoa. mỗi tấm dài 85 m. Cửa hàng đã bán được 3 tấm vải hoa như vậy, Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải hoa?

 • A. 425
 • B. 405
 • C. 415
 • D. 435

Câu 5: Tính 84613 + 84613 x 9

 • A. 84613
 • B. 84316
 • C. 545613
 • D. 846130

Câu 6: Tính 5463 x 5 + 5463 x 2

 • A. 38421
 • B. 34871
 • C. 38241
 • D. 38214

Câu 7: Điền dấu vào chỗ chấm 84 x ( 9 - 3) ...  76 x ( 6 - 1)

 • A. < 
 • B. > 
 • C. =
 • D. Không có dấu thích hợp

Câu 8: Sáng và Kỳ cùng nhau đi hái quả. Sáng hái được 2 giỏ cam và 5 giỏ quýt, Kỳ hái được 4 giỏ cam và 3 giỏ quýt. Biết mỗi giỏ cam có 36 quả, mỗi giỏ quýt có 48 quả. Kết luận nào sau đây đúng

 • A. Tổng số cam hái được của cả hai bạn nhiều hơn số quýt
 • B. Tổng số quả Sáng hái được ít hơn của Kỳ
 • C. Số cam Sáng hái được nhiều hơn Kỳ
 • D. Số quýt Sáng hái được nhiều hơn Kỳ

Câu 9: Một cửa hàng có 16 tấm vải hoa. mỗi tấm dài 20 m. Cửa hàng đã bán được 6 tấm vải hoa như vậy, Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải hoa?

 • A. 20
 • B. 190
 • C. 180
 • D. 200

Câu 10: Tính 25 x 8 + 25 x 7

 • A. 375
 • B. 365
 • C. 385
 • D. 395

Câu 11: Tính 987 x 3 + 987 x 6

 • A. 8838
 • B. 8883
 • C. 8388
 • D. 3888

Câu 12: Điền dấu vào chỗ chấm 86 x ( 9 - 4) ... 86 x 9 - 86 x 4

 • A. < 
 • B. > 
 • C. =
 • D. Không có dấu thích hợp

Câu 13: Tính 54 x 3 + 54 x 7

 • A. 54
 • B. 540
 • B. 5400
 • D. 54000

Câu 14: Tính 936 x 5 + 64 x 5

 • A. 5000
 • B. 50000
 • C. 50
 • D. 500

Câu 15: Tính 426 x 4 + 426 x 3 + 426 x 3

 • A. 426
 • B. 4260
 • C. 42600
 • D. 426000

Câu 16: Tính 645 x 25 + 645 x 75

 • A. 6450
 • B. 48375
 • C. 64500
 • D. 64583

Câu 17: Một Công ty Cổ phần May có 5 phân xưởng. Một hôm lãnh đạo nhà máy quyết định kiểm tra các đội sản xuất, bằng cách kiểm tra sản lượng của các phân xưởng. Phân xưởng số 1 và số 2, mỗi phân xưởng làm được 435 sản phẩm. Ba phân xưởng còn lại mỗi phân xưởng làm được 420 sản phẩm. Em hãy tính xem trung bình ngày hôm đó mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm?

 • A. 425 sản phẩm
 • B. 415 sản phẩm
 • C. 412 sản phẩm
 • D. 426 sản phẩm

Câu 18: Điền dấu vào chỗ chấm a x (b - c) ... a x b - a x d ( c < d)

 • A. < 
 • B. > 
 • C. =
 • D. Không có dấu thích hợp

Câu 19: Lớp 4A có 36 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm 4 học sinh. Lớp 4B có 32 học sinh, cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm 4 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu nhóm?

 • A. 16
 • B. 17
 • C. 18
 • D. 19

Câu 20: Điền dấu vào chỗ chấm a x (b + c) ... a x b - a x c 

 • A. < 
 • B. > 
 • C. =
 • D. Không có dấu thích hợp

Câu 21: Tính 5892 x 42 + 5892 x 58

 • A. 589200
 • B. 5892
 • C. 58920
 • D. 54316

Câu 22: Điền dấu vào chỗ chấm a x (b - c) ... a x b - a x d ( c > d)

 • A. < 
 • B. > 
 • C. =
 • D. Không có dấu thích hợp

Câu 23: Tính 521 x 26 + 521 x 62 + 521 x 12

 • A. 521
 • B. 5210
 • C. 52100
 • D. 521000

Câu 24: Điền dấu vào chỗ chấm 63 x ( 12 - 8) ... 63 x 9 - 63 x 3

 • A. < 
 • B. > 
 • C. =
 • D. Không có dấu thích hợp

Câu 25: Người ta chuyển hàng để giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt. Đợt một chuyển được 3 chuyến. mỗi chuyến có 57 thùng hàng. Đợt hai chuyển được 3 chuyến, mỗi chuyến có 98 thùng hàng. Hỏi cả hai đợt đã chuyển được bao nhiêu thùng hàng?

 • A. 465
 • B. 456
 • D. 645
 • D. 654

Câu 26: Tính 54926 x 2 + 54926 x 3

 • A. 274360
 • B. 374306
 • C. 274306
 • D. 274630

Câu 27: Tính 546 x 8 - 546 x 5

 • A. 4368
 • B. 1638
 • C. 2730
 • D. 1273

Câu 28: Tính 983 x 86 + 983 x 14

 • A. 9830
 • B. 983
 • D. 98300
 • D. 983000

Câu 29: Điền dấu vào chỗ chấm a x (b - c) ... a x b - b x c

 • A. < 
 • B. > 
 • C. =
 • D. Không có dấu thích hợp

Câu 30: Lộc và Ánh cùng nhau đi hái cam, bạn Lộc hái được 3 giỏ quả, bạn Ánh hái được 4 giỏ quả. Biết mỗi giỏ có số quả như nhau và bằng 36 quả. Hỏi cả 2 bạn hái được bao nhiêu quả?

 • A. 252
 • B. 225
 • C. 522
 • D. 521

Xem thêm tài liệu giải vở bài tập Toán lớp 4 Kết Nối Tri Thức để biết cách làm bài và giải toán nhanh chóng. Tài liệu sẽ giúp các em học sinh dễ dàng hoàn thành bài tập về nhà của mình.

Đừng quên theo dõi website Giaibaitapsgk của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức Toán lớp 4 Kết Nối Tri Thức khác. Dựa vào đó các em học sinh có thể ôn tập kiến thức, nâng cao khả năng giải toán của bản thân. Chúc các em học tập tốt và giành được số điểm cao trong kì thi sắp tới.