Wave

Trắc nghiệm Toán 4 kết nối bài 41 Nhân chia với 10, 100, 1000

Trắc nghiệm Toán lớp 4 Kết Nối Tri Thức kèm đáp án chi tiết của Giaibaitapsgk được biên soạn theo từng bài trong sách giáo khoa. Do đó, các em học sinh có thể nhanh chóng tra cứu đáp án, lựa chọn bài để thực hành và ôn tập kiến thức. Sử dụng tài liệu này các em có thể nhanh chóng ôn tập kiến thức và làm quen với cách làm đề thi trắc nghiệm.

Bài trắc nghiệm có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 4 Bài 41 Nhân chia với 10, 100, 1000 - sách kết nối tri thức với cuộc sống. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tính 18 x 1000

 • A. 18
 • B. 180
 • C. 1800
 • D. 18000

Câu 2: Tĩnh 200200 : 100

 • A. 200
 • B. 20020
 • C. 20
 • D. 2002

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

300 tạ = ... tấn

 • A. 300
 • B. 3
 • C. 30
 • D. 3000

Câu 4: 7480000 : 1000 ... 748 x 10  

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 • A.   > 
 • B.   < 
 • C.   =
 • D. không có dấu thích hợp

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống: 4800 : 100+ 20 =..........

 • A. 40
 • B. 48
 • C. 68
 • D. 60

Câu 6: Điền số thích hợp vào ô trống:

1 can nhựa chứa được 21 lít dầu

Hỏi 10 can nhựa chứa được bao nhiêu lít dầu?

 • A. 21
 • B. 31
 • C. 210
 • D. 2100

Câu 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

70kg = ... yến

 • A. 70
 • B. 7000
 • C. 700
 • D. 7

Câu 8: Tính 82 x 100

 • A. 820
 • B. 8200
 • C. 82000
 • D. 82

Câu 9: Tính 9000 : 100

 • A. 900
 • B. 90
 • C. 9
 • D. 9000

Câu 10: Tính 9000 : 1000

 • A. 900
 • B. 90
 • C. 9
 • D. 9000

Câu 11: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

120 tạ = ... tấn

 • A. 12
 • B. 12000
 • C. 1200
 • D. 120

Câu 12: Tĩnh 2002000 : 1000

 • A. 200200
 • B. 200
 • C. 20020
 • D. 2002

Câu 13: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

5000kg = ... tấn

 • A. 5000
 • B. 500
 • C. 50
 • D. 5

Câu 14: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

4000g = ... kg

 • A. 400
 • B. 40
 • C. 4
 • D. 4000

Câu 15: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một kho gạo có 25 tấn gạo. Lần thứ nhất người ta lấy ra 110 số gạo trong kho, lần thứ hai lấy ra 1100 số gạo còn lại. Cửa hàng còn lại bao nhiêu bao gạo?

 • A. 2500
 • B. 22500
 • C. 22275
 • D. 22500

Câu 16: Tĩnh 6800 : 100

 • A. 680
 • B. 68
 • C. 68000
 • D. 6800

Câu 17: Tính 75 x 1000

 • A. 7500
 • B. 75000
 • C. 75
 • D. 750

Câu 18: Tính 18 x 10

 • A. 18
 • B. 180
 • C. 1800
 • D. 18000

Câu 19: Tính 19 x 10

 • A. 19000
 • B. 1900
 • C. 190
 • D. 19

Câu 20: Tĩnh 2000 : 1000

 • A. 2
 • B. 200
 • C. 20
 • D. 2000

Câu 21: Tính 18 x 100

 • A. 18
 • B. 180
 • C. 1800
 • D. 18000

Câu 22: Tĩnh 20020 : 10

 • A. 200
 • B. 20
 • C. 2002
 • D. 2

Câu 23: Con hãy chọn đáp án đúng nhất:

 • A. Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó
 • B. Khi nhân một số tự nhiên với 100 ta chỉ việc thêm hai chữ số 0 vào bên phải số đó
 • C. Khi nhân một số tự nhiên với 1000 ta chỉ việc thêm ba chữ số 0 vào bên phải số đó
 • D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 24: Tĩnh 420 : 10

 • A. 42
 • B. 42000
 • C. 4200
 • D. 420

Câu 25: Tính 256 x 1000

 • A. 256000
 • B. 256
 • C. 2560
 • D. 25600

Câu 26: Biết trung bình cộng của 10 số là 1072, trung bình cộng của 9 số đầu là 991. Vậy số thứ 10 là:          

 • A.   1189
 • B.   1801
 • C.   1891
 • D.   1901

Câu 27: Khi chia một số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, ... ta làm như thế nào?

 • A. chỉ việc bỏ bớt đi một, hai, ba, ... chữ số 0 ở bên phải số đó
 • B. chỉ việc thêm lên một, hai, ba, ... chữ số 0 ở bên phải số đó
 • C. chỉ việc trừ đi một, hai, ba, ... chữ số 0
 • C. chỉ việc bỏ bớt đi một, hai, ba, ... chữ số 0 ở bên trái số đó

Câu 28: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

800kg = ... tạ

 • A. 8000
 • B. 800
 • C. 8
 • D. 80

Câu 29: Tính 9000 : 10

 • A. 900
 • B. 90
 • C. 9
 • D. 9000

Câu 30: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

300kg = ... tạ

 • A. 3
 • B. 30
 • C. 3000
 • D. 300

Xem thêm tài liệu giải vở bài tập Toán lớp 4 Kết Nối Tri Thức để biết cách làm bài và giải toán nhanh chóng. Tài liệu sẽ giúp các em học sinh dễ dàng hoàn thành bài tập về nhà của mình.

Đừng quên theo dõi website Giaibaitapsgk của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức Toán lớp 4 Kết Nối Tri Thức khác. Dựa vào đó các em học sinh có thể ôn tập kiến thức, nâng cao khả năng giải toán của bản thân. Chúc các em học tập tốt và giành được số điểm cao trong kì thi sắp tới.