Wave

Giải bài 4 hóa học 12: Luyện tập: Este và chất béo

Hướng dẫn soạn, giải bài tập Hoá học lớp 12 bài #baiso #baiten trang #sotrang đầy đủ và chính xác nhất. Giúp các em học sinh có thêm nguồn tài liệu chính xác đề tham khảo kiến thức và nâng cao kết quả học tập.

Là bài cuối cùng của chương este , lipit. Với bài này Giabaitapsgk xin gửi tới các bạn nội dung tổng hợp, trọng tâm của các bài trước dựa theo chương trình sách giáo khoa lớp 12.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Khái niệm

  • Khi thay nhóm OH của nhóm cacboxyl trong phân tử axit cacboxylic bằng nhóm OR ta được hợp chất este.
  • Đặc điểm cấu tạo: Trong phân tử este của axit cacboxylic có nhóm COOR, với R là gốc hiđrocacbon.
  • Este no, đơn chức mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2 với n ≥ 2
  • Chất béo là trieste của axit béo có mạch cacbon dài với glixerol

2. Tính chất hóa học

  • Phản ứng thủy ngân , xúc  tác axit:

  • Phản ứng xà phòng hóa:

  • Phản ứng hidro hóa chất béo lỏng:

Với cách giải bài tập chi tiết cùng các bước triển khai đưa ra đáp án logic được Trang tài liệu gợi ý dưới đây chắc rằng sẽ mang đến cho các bạn một nguồn tài liệu hữu ích nhất.

Hi vọng, từ những nội dung tham khảo được Trang tài liệu gợi ý phía trên có thể giúp các em học và hoàn thiện kiến thức một cách tốt nhất