Wave

Giải bài 16 hóa học 12: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

Hướng dẫn soạn, giải bài tập Hoá học lớp 12 bài #baiso #baiten trang #sotrang đầy đủ và chính xác nhất. Giúp các em học sinh có thêm nguồn tài liệu chính xác đề tham khảo kiến thức và nâng cao kết quả học tập.

Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. Giabaitapsgk chia sẻ tới các bạn Bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

Nội dung bài học gồm hai phần:

  • Lý thuyết về một số tính chất của protein và vật liệu polime
  • Giải các thí nghiệm trong SGK

A. Lý thuyết

1. Protein

a, Tính chất vật lý

  • Tan được trong nước tạo thành dung dịch keo
  • Dễ bị đông tụ khi đun nóng

b, Tính chất hóa học

Phản ứng màu biure với Cu(OH) (phản ứng dùng để nhận biết protein)

          Protein + Cu(OH)$\rightarrow $ dung dịch màu tím 

2. Tính chất của một số vật liệu polime

  • Phản ứng cắt mạch polime: phản ứng thủy phân hoặc giải trùng hợp hay đề polime hóa

Ví dụ: 

Giải bài 16 hóa học 12: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

  • Phản ứng giữ nguyên mạch polime: thường là phản ứng thế hay cộng

Ví dụ: 

Giải bài 16 hóa học 12: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

  • Phản ứng tăng mạch polime: thường là phản ứng nối các đoạn mạch không phân nhánh thành phân nhánh hoặc mạng  không gian.

Ví dụ:

Giải bài 16 hóa học 12: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

B. Giải thí nghiệm SGK trang 78

Với cách giải bài tập chi tiết cùng các bước triển khai đưa ra đáp án logic được Trang tài liệu gợi ý dưới đây chắc rằng sẽ mang đến cho các bạn một nguồn tài liệu hữu ích nhất.

Hi vọng, từ những nội dung tham khảo được Trang tài liệu gợi ý phía trên có thể giúp các em học và hoàn thiện kiến thức một cách tốt nhất