Wave

Giải bài 6 Một số hiểu biết về an ninh mạng

Với giải bài tập bài #baiso #baiten sách Cánh diều hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập GDQP 10 Bài #baiso

Giải bài 6: Một số hiểu biết về an ninh mạng - Sách giáo dục quốc phòng và an ninh 10 cánh diều. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

KHỞI ĐỘNG

Vì muốn trêu bạn bè cùng lớp nhân ngày Cá tháng tư, Kiên định vào mạng internet tải văn bản cho phép học sinh nghỉ học từ năm trước để phòng dịch Covid19, sau đó sẽ sửa thời gian ban hành để học sinh được nghỉ học trong những ngày sắp tới và đăng lên mạng. Theo em, trò đùa của bạn Kiên nếu thực hiện có vi phạm pháp luật không?  Vì sao?

Câu trả lời:

Theo em, trò đùa của bạn Kiên nếu thực hiện sẽ vi phạm pháp luật, vì: hành động của bạn Kiên là làm giả mạo thông tin của nhà trường. 

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠNG, AN NINH MẠNG

Khám phá 1:

Bạn An nêu: "Mạng là hệ thống các máy tính được kết nối với nhau qua đường truyền tin để có thể trao đổi và dùng chung chương trình dữ liệu. An ninh mạng bảo đảm cho mạng luôn trật tự, an toàn, không rối loạn". 

Em có đồng ý với bạn An không? Vì sao?

Câu trả lời:

Theo em, bạn An nếu khái niệm mạng và an ninh mạng không sai, nhưng chưa đủ. 

  • Mạng là môi trường trong đó thông tin được cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lí, lưu trữ và trao đổi thông qua mạng viễn thông và mạng máy tính. 
  • An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Luyện tập 1

1. Trường hợp nào sau đây được xác định là không gian mạng?

a. Các máy tính trong phòng học tin học được kết nối với máy chủ.

b. Một máy tính độc lập kết nối với máy in và máy chiếu. 

c. Một máy tính kết nối với điện thoại thông minh có kết nối internet.

2. Website của một hãng hàng không của Việt Nam có đường bay đến nhiều nước trên thế giới bị tin tặc tấn công làm thay đổi giao diện, dữ liệu của hành khách đi máy bay bị thu thập, phát tán; thông tin của hãng bị xuyên tạc. Theo em, sự việc trên có ảnh hưởng đến an ninh mạng không? Vì sao?

Câu trả lời:

1. Đáp án c.

2. Website của một hãng hàng không của Việt Nam có đường bay đến nhiều nước trên thế giới bị tin tặc tấn công làm thay đổi giao diện, dữ liệu của hành khách đi máy bay bị thu thập, phát tán; thông tin của hãng bị xuyên tạc. Theo em, sự việc trên có ảnh hưởng đến an ninh mạng, vì sự việc gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 10 sách Cánh Diều. Bộ tài liệu được chúng tôi biên soạn theo từng tuần học tương ứng. Sử dụng bộ tài liệu các em có thể nhanh chóng ôn tập kiến thức đã học trong tuần.

Hi vọng với những gợi ý chi tiết và đầy đủ trên có thể giúp các em có một cách nhìn bao quát và đầy đủ hơn về bài học #baiten. Từ đó, giúp các em học tập và chinh phục thành tích cao nhất trong môn học....