Wave

Giải bài 3 Đội ngũ tiểu đội

Với giải bài tập bài #baiso #baiten sách Cánh diều hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập GDQP 10 Bài #baiso

Giải bài 3: Đội ngũ tiểu đội - Sách giáo dục quốc phòng và an ninh 10 cánh diều. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

KHỞI ĐỘNG

Em hãy quan sát Hình 3.1 và nêu những hoạt động tập thể tương tự ở trường em. 

Câu trả lời:

Những hoạt động tập thể tương tự ở trường em: Lễ chào cờ đầu tuần. 

Giải bài 3 Đội ngũ tiểu đội

I. ĐỘI HÌNH TIỂU ĐỘI HÀNG NGANG

Khám phá 1: Em hãy nêu một số hoạt động tập thể của lớp, của trường trong đó học sinh tham gia theo đội hình ngang. 

Câu trả lời:

Một số hoạt động tập thể của lớp, của trường trong đó học sinh tham gia theo đội hình ngang: đôn đốc tập hợp, điểm danh, tổ/nhóm luyện tập,....

II. ĐỘI HÌNH TIỂU ĐỘI HÀNG DỌC

Khám phá 2: Em hãy kể một số hoạt động tập thể của lớp, của trường, trong đó học sinh tham gia theo đội hình hàng dọc. 

Câu trả lời:

Một số hoạt động tập thể của lớp, của trường, trong đó học sinh tham gia theo đội hình hàng dọc: tập hợp, điểm số, chỉnh đốn hàng ngũ,....

III. TIẾN, LÙI, QUA PHẢI, QUA TRÁI; RA KHỎI HÀNG, VỀ VỊ TRÍ

Khám phá 3: Em hãy kể một số hoạt động tập thể hằng ngày của lớp, của trường trong đó học sinh sử dụng các động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái; ra khỏi hàng, về vị trí. 

Câu trả lời:

Một số hoạt động tập thể hằng ngày của lớp, của trường trong đó học sinh sử dụng các động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái; ra khỏi hàng, về vị trí: tập thế dục, hoạt động trong giờ học thể dục, lên bảng trả lời câu hỏi,...

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 10 sách Cánh Diều. Bộ tài liệu được chúng tôi biên soạn theo từng tuần học tương ứng. Sử dụng bộ tài liệu các em có thể nhanh chóng ôn tập kiến thức đã học trong tuần.

Hi vọng với những gợi ý chi tiết và đầy đủ trên có thể giúp các em có một cách nhìn bao quát và đầy đủ hơn về bài học #baiten. Từ đó, giúp các em học tập và chinh phục thành tích cao nhất trong môn học....