Wave

Soạn văn bài: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Tài liệu soạn văn lớp 9 tập 2 chi tiết và đầy đủ nhất giúp các em học sinh tham khảo và học tập thêm.

Để nâng cao nhận thức và kĩ năng sử dụng một số biện pháp liên kết câu và liên kết đoạn văn, teach 12h sẽ cùng các bạn tìm hiểu kiến thức trọng tâm của bài và trả lời các câu hỏi tròg bài. Mời các bạn cùng tham khảo.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I- KHÁI NIỆM LIÊN KẾT

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.

Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại (1). Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ (2). Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ, anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh (3).

(Nguyễn Đình Thi, Tiếng nói của văn nghệ)
1. Đoạn văn trên bàn về vấn đề gì? Chủ đề ấy có quan hệ như thế nào với chủ đề chung của văn bản?
2. Nội dung chính của mỗi câu trong đoạn văn là gì? Nhũng nội dung ấy có quan hệ như thế nào đối với chủ đề của đoạn văn? Nêu sự sắp xếp các chủ đề trong đoạn văn
3. Mối quan hệ chặt chẽ về nội dung giữa các câu trong đoạn văn được thể hiện bằng biện pháp nào ( Chú ý những từ in đậm)?
Trả lời:
1. Đoạn văn trên bàn về vấn đề: người nghệ sĩ phản ánh thực tại trong tác phẩm.
 Chủ đề chung của văn bản là tiếng nói của văn nghệ. Chủ đề của đoạn văn trên nằm trong chủ đề chung của toàn văn bản, là một phần tạo nên chủ đề chung.
2. Nội dung của mỗi câu trong đoạn văn là:
  • Nội dung chính của câu (1): Tác phẩm nghệ thuật phản ánh thực tại đời sống.
  • Nội dung chính của câu (2): Điều quan trọng là người nghệ sĩ phải nói cái mới mẻ và phản ảnh thực tại cuộc sống
  • Nội dung chính của câu (3): Những điều mới mẻ, sáng tạo là sự gửi gắm của người nghệ sĩ đóng góp vào đời sống.
3. Mối quan hệ chặt chẽ về nội dung giữa các câu trong đoạn văn được thể hiện bằng biện pháp sử dụng các biện pháp:
  • Sự lặp lại các từ: tác phẩm – tác phẩm;
  • Sử dụng các từ cùng trường liên tưởng: tác phẩm – nghệ sĩ, ghi lại – muốn nói – gửi vào – góp vào;
  • Thay thế: những vật liệu mượn ở thực tại bằng cái đã có rồinghệ sĩ bằng anh;
  • Dùng quan hệ từ: nhưng

Tham khảo đáp án và lời giải lớp 9 giúp các em học sinh hoàn thiện nhanh bài tập và giải bài một cách chính xác nhất.

Hoàn thiện nhanh kiến thức trong sgk lớp 9 chính xác và đầy đủ nhất hi vọng có thể giúp các em học sinh học tốt bộ môn Văn 9.