Wave

Đáp án đề 10 môn tiếng anh thi 9 lên 10

Các kiến thức Tiếng anh thi vào 10 năm 2023 là tài liệu do Trang tài liệu biên soạn và gửi tới các bạn học sinh. Đây là tài liệu gồm các dạng bài tập phổ biến và các chuyên đề ngữ pháp cơ bản và nâng cao nhằm giúp các bạn học sinh ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh.

01 Đề bài:

02 Bài giải: 1B9C17B2C10A18B3B11A19D4B12D20A5C13A21C6C14D22B7D15C  8B16D  

VI.

23. I haven’t had much money; I can’t buy any new clothes.

=> If only I had more money to buy some new clothes

24. She was believed to have taken part in revolutionary activities.

=> It was believed that she had taken part in revolutionary activities

25. In a few countries, the whole population only enjoys a reasonable standard ofliving.

=> Only a reasonable standard of living is enjoyed by the whole population in a fewcountries

26. The test we did yesterday was so difficult that we couldn’t finish it in two hours.

=> Yesterday we did such a difficult test that we couldn’t finish it in two hours.

VII. 

27. The garage is servicing my car on Monday. ( SERVICED)

=> I am having my car serviced by the garage on Monday

28. Follow the instructions carefully and you won’t have any problems. ( AS LONG AS)

=> You won’t have any problem as long as you follow the instruction carefully

29. “I’m sorry, I gave you the wrong number” said Paul to Susan. ( APOLOGIZED)

=> Paul apologized to Susan for giving her the wrong number

30. Gary is the best guitarist in the class ( ELSE)

=> No one else in the class is better than Gary

Tham khảo thêm nhiều dạng đề, tài liệu ôn thi vào 10 môn Tiếng anh có chọn lọc từ các tỉnh thành phó với các dạng bài thường xuất hiện nhất trong đề thi môn Tiếng anh 9 lên 10.

Hi vọng với bộ đề luyện thi vào 10 môn Tiếng anh chắc chắn sẽ giúp các em học sinh có thêm sự chuẩn bị thật tốt tự tin làm tốt bài thi Tiếng anh 9 lên 10