Wave

Soạn ngữ văn 8 kết nối bài 7 Viết

Soạn văn bài 7: Tin yêu và ước vọng sách ngữ văn 8 tập 2 kết nối tri thức. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

TRƯỚC KHI VIẾT

a Xác định đề tài và cảm xúc

Đề tài: Nhà trường, gia đình, thiên nhiên, chiến tranh, tình yêu

Cảm xúc: biết ơn, yêu thương, ghét bỏ, tự hào.

b. Lựa chọn hình ảnh biểu đạt cảm xúc

Hình ảnh: yêu thương, tự hào, biết ơn