Wave

Giải bài 22 Quang hợp ở thực vật

Toàn bộ những câu hỏi tương ứng với hơn 30 bài học trong SGK Kết Nối Tri Thức đều được Giaibaitapsgk giải đáp chi tiết. Ngoài hướng dẫn trả lời câu hỏi những hình ảnh cũng được chúng tôi khéo léo lồng ghép vào chương trình giúp bài hướng dẫn giải bài tập 7 Kết Nối Tri Thức thêm phần sinh động, dễ ghi nhớ hơn.

Giải bài 22 Quang hợp ở thực vật - sách kết nối tri thức khoa học tự nhiên 7. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

I. Khái quát về quang hợp

1. Khái niệm quang hợp

Câu hỏi 1. Quan sát Hình 22.1 rồi hoàn thành nội dung theo mẫu Bảng 22.1

Bảng 22.1

Nguyên liệu (chất lấy vào)Sản phẩm (chất tạo ra)Các yếu tố tham gia
???

Hướng dẫn giải :

Nguyên liệu (chất lấy vào)Sản phẩm (chất tạo ra)Các yếu tố tham gia
Carbon dioxide, nước, khoáng chấtGlucose và Tinh bộtÁnh sáng mặt trời, diệp lục

Câu hỏi 2. Dựa vào kết quả ở câu 1, phát biểu khái niệm và viết phương trình tổng quát quá trình quang hợp

Hướng dẫn giải :

Khái niệm: Quang hợp là quá trình lá cây sử dụng nước và khí carbon dioxide nhờ năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp chất hữu cơ và giải phóng oxygen.

Phương trình tổng quát:

2. Phương trình tổng quát

3. Mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong quang hợp

Câu hỏi: Quan sát Hình 22.2 và đọc thông tin trên để trả lời câu hỏi: Những chất nào được trao đổi giữa tế bào lá với môi trường và dạng năng lượng nào được chuyển hóa trong quá trình quang hợp?

Hướng dẫn giải :

Quan sát Hình 22.2 và đọc thông tin trên để trả lời câu hỏi: Những chất nào được trao đổi giữa tế bào lá với môi trường và dạng năng lượng nào được chuyển hóa trong quá trình quang hợp?

Chất được trao đổi giữa tế bào lá với môi trường: H2O, CO2

Dạng năng lượng được chuyển hóa: quang năng được biến đổi thành hóa năng

Tham khảo bộ đề thi 7 theo chương trình Kết Nối Tri Thức được chúng tôi cập nhật năm 2022 - 2023 để làm quen với những câu hỏi thường gặp trong đề thi. Phát hiện và kịp thời củng cố những kiến thức còn thiếu của mình và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới.

Sử dụng bộ tài liệu học tốt của Giaibaitapsgk với hướng dẫn giải bài tập 7 Kết Nối Tri Thức sẽ giúp các em tiết kiệm thời gian học. Đồng thời bộ câu hỏi trắc nghiệm, bộ đề thi chính là công cụ hữu ích để các em ôn tập, phát hiện kiến thức cần bổ sung nhanh chóng, kịp thời.