Wave

Giải bài 21 Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

Toàn bộ những câu hỏi tương ứng với hơn 30 bài học trong SGK Kết Nối Tri Thức đều được Giaibaitapsgk giải đáp chi tiết. Ngoài hướng dẫn trả lời câu hỏi những hình ảnh cũng được chúng tôi khéo léo lồng ghép vào chương trình giúp bài hướng dẫn giải bài tập 7 Kết Nối Tri Thức thêm phần sinh động, dễ ghi nhớ hơn.

Giải bài 21 Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật - sách kết nối tri thức khoa học tự nhiên 7. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

I. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng

Câu hỏi: Đọc thông tin trong mục I, phát biểu khái niệm trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.

Hướng dẫn giải :

Sinh vật lấy các chất từ môi trường, biến đổi chúng thành các chất cần thiết cho cơ thể và tạo năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống, đồng thời trả lại cho môi trường các chất thải, quá trình đó gọi là trao đổi chất.

Chuyển hóa năng lượng là sự biến đổi của năng lượng từ dạng này sang dạng khác

II. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng

Câu hỏi 1. Quan sát sự thay đổi hình thái của sinh vật trong các Hình 21.1, 21.2, đọc thông tin trong mục II, nêu vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng đối với sinh trưởng và phát triển của cây khoai tây và con gà.

Hướng dẫn giải :

Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng giúp cây khoai tây và con gà lấy các chất từ môi trường, biến đổi chúng thành các chất cần thiết đảm bảo cho sự tồn tại của chúng. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng giúp cây khoai tây sinh trưởng, phát triển và giúp con gà vận động, cẳm ứng và sinh sản.

Các chất hữu cơ được cơ thể tổng hợp trong quả trình trao đổi chất cung cấp nguyên liệu để xây dựng tế bào và cơ thể, giúp cơ thể lớn lên và sinh sản tạo ra các cơ thể con. Quá trình chuyển hóa năng lượng tạo năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể.

Câu hỏi 2. Lấy thêm ví dụ về vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật.

Hướng dẫn giải :

Ví dụ:

  • Sự sinh trưởng và phát triển ở cây lúa
  • Sự sinh trưởng và phát triển sinh sản ở con mèo

Tham khảo bộ đề thi 7 theo chương trình Kết Nối Tri Thức được chúng tôi cập nhật năm 2022 - 2023 để làm quen với những câu hỏi thường gặp trong đề thi. Phát hiện và kịp thời củng cố những kiến thức còn thiếu của mình và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới.

Sử dụng bộ tài liệu học tốt của Giaibaitapsgk với hướng dẫn giải bài tập 7 Kết Nối Tri Thức sẽ giúp các em tiết kiệm thời gian học. Đồng thời bộ câu hỏi trắc nghiệm, bộ đề thi chính là công cụ hữu ích để các em ôn tập, phát hiện kiến thức cần bổ sung nhanh chóng, kịp thời.