Wave

Giải bài 17 Đại Việt thời Lê Sơ (1428-1527)

Giải bài 17: Đại Việt thời Lê Sơ (1428-1527) - Sách lịch sử và địa lí 7 kết nối tri thức. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

1. Sự thành lập Vương triều Lê Sơ

Câu 1. Hãy cho biết Vương triều Lê sơ được thành lập như thế nào.

Trả lời:

  • Năm 1428: Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, thành lập nhà Lê Sơ.
  • Đặt niên hiệu Thuận Thiên, khối phục quốc hiệu Đại Việt và đóng đô ở Thăng Long.

Câu 2. Tư liệu 1 thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thể của nhà Lê Sơ như thế nào?

Trả lời:

  • Chú trọng xây dựng quân đội mạnh.
  • Thực hiện chính sách kiên quyết nhằm giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, mở rộng biên giới về phía Nam.