Wave

Giải bài 16 Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

Giải bài 16: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) - Sách lịch sử và địa lí 7 kết nối tri thức. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

1. Một số sự kiện tiêu biểu của khởi nghĩa Lam Sơn

a1. Nêu những hiểu biết của em về chủ tướng Lê Lợi.

a2. Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ như thế nào?

b1. Trình bày những khó khăn của nghĩa quân Lam Sơn trong những năm tháng đầu của cuộc khởi nghĩa.

b2. Em có nhận xét gì về đề nghị tạm hoà với quân Minh của nghĩa quân Lam Sơn?

Trả lời:

a1. Chủ tướng Lê Lợi (1385-1443):

 • Là mộ hào trưởng có uy tín ở Lam Sơn (Thanh Hoá).
 • Ông đã tích cực xây dựng lực lượng, dựng cờ khởi nghĩa chống quân Minh.

a2. Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ:

 • Năm 1416: Lê Lợi cùng 18 hào kiệt tổ chức hội thề ở Lũng Nhai, quyết tâm đánh đuổi giặc Minh.
 • Đầu năm 1418: Lê Lợi tự xưng là Bình Định Vương, truyền hịch kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc cứu nước => Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ.

b1. Những khó khăn của nghĩa quân Lam Sơn trong những năm tháng đầu của cuộc khởi nghĩa:

 • Căn cứ nhiều lần bị bao vây.
 • Ba lần phải rút lên vùng núi Chí Linh, có lúc chỉ còn hơn 100 người.

b2. Nhận xét về đề nghị tạm hoà với quân Minh của nghĩa quân Lam Sơn: là một quyết định hoàn toàn đúng đắn và cần thiết do tương quan lực lượng giữa hai bên chênh lệch quá lớn.

 • Nghĩa quân Lam Sơn:
  • Những ngày đầu khởi nghĩa, nghĩa quân còn non yếu, gặp nhiều khó khăn (ba lần rút lên vùng núi Chí Linh, có lúc chỉ còn hơn 100 người).
  • Phải liên tiếp chống lại sự vây quét của giặc trong điều kiện thiếu thốn.
 • Quân Minh: lực lượng đông đảo, mạnh mẽ và đang làm chủ cả nước.

 

=> Đề nghị tạm hoà với quân Minh để bảo toàn lực lượng, chuẩn bị đầy đủ về sức người, sức của cho cuộc kháng chiến sau này.