Wave

Trắc nghiệm Toán 6 bài bài : Bài tập cuối chương III

Toàn bộ kiến thức quan trọng trong chương trình Toán 6 đều được Giaibaitapsgk tổng hợp và chia sẻ ngắn gọn qua 20 - 30 câu hỏi. Chỉ cần trả lời chính xác câu hỏi trong mỗi bộ đề là các em đã ghi nhớ được những kiến thức cơ bản và làm quen với đề thi trắc nghiệm. Đặc biệt tài liệu giải trắc nghiệm Toán 6 được chúng tôi trình bày theo từng chương với nhiều phần khác nhau nên các em có thể chia nhỏ kiến thức để ôn tập dễ dàng.

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 6 Bài bài tập cuối chương III - sách kết nối tri thức với cuộc sống. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tính giá trị biểu thức P = (x - 3).3 - 20.x  khi x = 5.

 • A. 100 
 • B. -94
 • C. -96
 • D. -104

Câu 2: Tính: (- 45) – (27 – 8).

 • A. 64
 • B.-64
 • C. -26
 • D. 26

Câu 3: Tìm x biết 19+x:9=−17

 • A. x=351
 • B. x = -13 
 • C. x=- 324
 • D. x=-143

Câu 4: Tìm số nguyên x, thỏa mãn: $x^{2}$ = 81

 • A. x = 9
 • B. x = -9
 • C. x = 3
 • D. x = 9 hoặc x = -9

Câu 5: Tìm x biết x:(−5)−13=41

 • A. x =  - 321
 • B. x = -13
 • C. x=- 270
 • D. x=454

Câu 6: Giá trị của −12+12⋅(−74)+12⋅(−25)

 • A. 120
 • B. -1200
 • C. 1200 
 • D. -120

Câu 7: Kết quả của phép tính: 25 – (9 – 10) + (28 – 4) là:

 • A. 2.                   
 • B. 50.                    
 • C. – 2.                      
 • D. 48.

Câu 8: Có bao nhiêu số nguyên n thỏa mãn(n−1) là bội của (n+5) và (n+5) là bội của (n−1)?

 • A. 0
 • B. 1 
 • C. 2
 • D. 3

Câu 9: Kết quả của phép tính: (- 4) . (+21) . (- 25) . (- 2) là:

 • A. 4 200.                  
 • B. 420.                
 • C. – 4 200.                  
 • D. - 420.

Câu 10: Có bao nhiêu số có hai chữ số là bội của 12?

 • A. 8 số
 • B. 12 số
 • C. 10 số
 • D. 9 số

Câu 11: Chọn phát biểu đúng trong số các câu sau:

 • A. 4 không phải là một số nguyên.
 • B. +2 không phải là một số tự nhiên.
 • C. Tập hợp số nguyên được kí hiệu là .
 • D. – 5 là một số nguyên.

Câu 12: Tìm x biết (x+1):3=−4

 • A. x=12 
 • B. x=-13
 • C. x=-11
 • D. x=-10

Câu 13: Cho x; ,y thuộc Z. Nếu 5x + 46y chia hết cho 16  thì x + 6y chia hết cho

 • A. 6
 • B. 16
 • C. 46 
 • D. 5

Câu 14: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai?

 • A. 3 > - 4.                                    
 • B. – 5 > - 9.
 • C. – 9 > -8.                                    
 • D.– 1 < 0.

Câu 15: Tính 17.(−37)−23.37−46.(−37)

 • A. 31 
 • B. 222
 • C. 329
 • D. 21

Câu 16: Giá trị của 23(13−11)−13(23−11)

 • A. 21
 • B. -213
 • C.-210 -110
 • D. -210

Câu 17: Tính các thương sau: (- 14):(- 7).

 • A.  – 2
 • B. 4
 • C. 2 
 • D. -4

Câu 18 : Kết quả của phép tính : 2y+37, với y=4 là:

 • A. 35
 • B. 45
 • C. 25
 • D. 39

Xem thêm đề thi trắc nghiệm Toán 6 theo chương trình Kết Nối Tri Thức để làm quen với những dạng bài và câu hỏi thường gặp.

Ngoài giải trắc nghiệm Toán 6 tập 1, tập 2 thì Giaibaitapsgk còn cung cấp rất nhiều tài liệu học tốt môn Toán hữu ích khác mà các em có thể dành thời gian tham khải: giải sách Toán 6, giải vở bài tập Toán 6, BT thực hành Toán 6,... Mong rằng những tài liệu này sẽ góp phần giúp các em hoàn thành tốt môn học và giành được điểm số cao trong những kì thi sắp tới.