Wave

Trắc nghiệm Toán 6 bài bài 16: Phép nhân số nguyên

Toàn bộ kiến thức quan trọng trong chương trình Toán 6 đều được Giaibaitapsgk tổng hợp và chia sẻ ngắn gọn qua 20 - 30 câu hỏi. Chỉ cần trả lời chính xác câu hỏi trong mỗi bộ đề là các em đã ghi nhớ được những kiến thức cơ bản và làm quen với đề thi trắc nghiệm. Đặc biệt tài liệu giải trắc nghiệm Toán 6 được chúng tôi trình bày theo từng chương với nhiều phần khác nhau nên các em có thể chia nhỏ kiến thức để ôn tập dễ dàng.

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 6 Bài 16 phép nhân số nguyên - sách kết nối tri thức với cuộc sống. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống lần lượt là với:  (-5).(-4 – [... ]) = (-5).(-4) – (-5).(-14) = [.... ]

 • A. 14 và 50 
 • B. -14 và -50
 • C. 14 và -50
 • D. -14 và -14

Câu 2: Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng và phạt như sau: Một sản phẩm tốt được thưởng 50 000 đồng, một sản phẩm có lỗi bị phạt 40 000 đồng. Chị Mai làm được 20 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm bị lỗi. Chị Mai nhận được bao nhiêu tiền?

 • A. 84 000 đồng
 • B. 840 000 đồng
 • C. -160 000 đồng
 • D. 1 000 000 đồng

Câu 3: Tính giá trị của biểu thức: (-1).(-2).(-3).(-4).(-5).b, với b = 20

 • A. -4200 
 • B. 2400
 • C. -2400
 • D. 4200

Câu 4: Tính tổng hai tích sau: a = (-2).(-3) và c = (+3).(+2);      

 • A. a + c = 6
 • B. a + c = -12
 • C. a + c = 12
 • D. a + c = -6 

Câu 5: Tính giá trị của biểu thức:  (-125).(-13).(-a), với a = 8

 • A. 12000
 • B. 13000 
 • C. -13000
 • D. -12000

Câu 6: Giá trị của biểu thức (−24).(−7)+7.76 là:

 • A. 216 
 • B. 315
 • C. 700
 • D. 101

Câu 7: Tích của các số nguyên âm có số thừa số là số lẻ thì:

 • A. là số âm
 • B. là số chẵn
 • C. là số dương
 • D. là số lẻ

Câu 8: Tìm x biết 19−x:(−11)=13

 • A. x=-131
 • B. x=-542 
 • C. x=-66
 • D. x=-41

Câu 9: Tích của các số nguyên âm có số thừa số là số chẵn thì:

 • A. là số lẻ
 • B. là số dương
 • C. là số chẵn
 • D. là số âm

Câu 10:Tìm x biết  x:5+3=−34

 • A. x=-124
 • B. x= -185
 • C. x=-141
 • D. x=-42

Câu 11: Tìm x biết x:(−12)+4=31

 • A. x=132
 • B. x=-341 
 • C. x= 14
 • D. x=-324

Câu 12: Tích của hai số nguyên âm là số thế nào?

 • A. là số nguyên âm
 • B. là số 0
 • C. là số nguyên dương
 • D. vừa là số nguyên âm vừa là số nguyên dương

Câu 13: Giá trị của biểu thức (−11).(−320)+15 là:

 • A. 125
 • B. 532
 • C. 2216 
 • D. 3535

Câu 14: Thực hiện phép tính sau: (-5).4

 • A. 10
 • B. 20
 • C. – 20
 • D. -10                  

Câu 15: Giá trị của biểu thức 14.13−(−35).(−5) là:

 • A. 1
 • B. 5 
 • C. 7
 • D. -62

Câu 16: Phép nhân có tính chất gì:

 • A. Tính chất giao hoán
 • B. Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng
 • C. Tính chất kết hợp
 • D. Cả ba tính chất trên

Câu 17: Tính 63.(-25) + 25.(-23)

 • A. 2150. 
 • B. -2150.
 • C. 1520
 • D. -1520

Câu 18: Tích của một số nguyên a bất kì với số 0 có kết quả là:

 • A. 1
 • B. a
 • C. 0
 • D. $a^{2}$

Câu 19: Cho tích 213.3 = 639. Từ đó suy ra nhanh kết quả của các tích sau: (- 213).3;

 • A. 1 278
 • B. 639
 • C. -639
 • D. -1 278            

Câu 20: P là tích của 8 số nguyên khác 0 trong đó có đúng 4 số dương. Q là tích của 6 số nguyên khác 0 trong đó có duy nhất một số dương. Hãy cho biết P và Q là số dương hay số âm.

 • A. P dương, Q âm
 • B. P, Q đều dương
 • C. P, Q đều âm
 • D. P âm, Q dương

Xem thêm đề thi trắc nghiệm Toán 6 theo chương trình Kết Nối Tri Thức để làm quen với những dạng bài và câu hỏi thường gặp.

Ngoài giải trắc nghiệm Toán 6 tập 1, tập 2 thì Giaibaitapsgk còn cung cấp rất nhiều tài liệu học tốt môn Toán hữu ích khác mà các em có thể dành thời gian tham khải: giải sách Toán 6, giải vở bài tập Toán 6, BT thực hành Toán 6,... Mong rằng những tài liệu này sẽ góp phần giúp các em hoàn thành tốt môn học và giành được điểm số cao trong những kì thi sắp tới.