Wave

Trắc nghiệm Toán 6 bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

Toàn bộ kiến thức quan trọng trong chương trình Toán 6 đều được Giaibaitapsgk tổng hợp và chia sẻ ngắn gọn qua 20 - 30 câu hỏi. Chỉ cần trả lời chính xác câu hỏi trong mỗi bộ đề là các em đã ghi nhớ được những kiến thức cơ bản và làm quen với đề thi trắc nghiệm. Đặc biệt tài liệu giải trắc nghiệm Toán 6 được chúng tôi trình bày theo từng chương với nhiều phần khác nhau nên các em có thể chia nhỏ kiến thức để ôn tập dễ dàng.

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 6 Bài 18 hình tam giác đều hình vuông hình lục giác đều - sách kết nối tri thức với cuộc sống. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nếu ABCD là hình vuông thì:

 • A. AC ⊥ BD  
 • B. AC, BD giao nhau tại trung điểm mỗi đường
 • C. AC = BD  
 • D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Có bao nhiêu tính chất dưới đây là của hình vuông?
i) Hình vuông có bốn cạnh bằng nhau.
ii) Hình vuông có bốn góc bằng nhau và bằng 600.
iii) Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau.

 • A. 2 
 • B. 1
 • C. 0 
 • D. 3

Câu 3: Nếu một tam giác có 3 góc bằng nhau thì đó là:

 • A. tam giác vuông
 • B. tam giác vuông cân
 • C. tam giác đều 
 • D. tam giác cân

Câu 4: Hình lục giác đều là hình:

 • A. Có 6 cạnh.
 • B. Có 5 cạnh bằng nhau.
 • C. Có 6 cạnh bằng nhau.
 • D. Có 4 cạnh bằng nhau.

Câu 5: Cho hình vuông có chu vi 32 cm. Độ dài cạnh hình vuông là:

 • A. 10cm
 • B. 15cm
 • C. 8cm
 • D. 5cm

Câu 6: Tứ giác là hình vuông theo dấu hiệu:

 • A. Hình thoi có một góc vuông       
 • B. Tứ giác có hai cạnh bằng nhau
 • C. Hình bình hành có hai cạnh bằng nhau
 • D. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau

Câu 7: Hãy chọn đáp án sai trong các phương án sau đây ?

 • A. Trong hình vuông có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
 • B. Trong hình vuông thì hai đường chéo đồng thời là hai trục đối xứng của hình vuông. 
 • C. Trong hình vuông có hai đường chéo không vuông góc với nhau.
 • D. Trong hình vuông có hai đường chéo vuông góc với nhau và bằng nhau.

Câu 8: Cho hình vuông có chu vi 28 cm. Độ dài cạnh hình vuông là:

 • A. 4cm
 • B. 14cm 
 • C. 7cm
 • D. 8cm

Câu 9: Cho phát biểu sau: “……….. là hình có ba cạnh bằng nhau và ba góc bằng nhau bằng 600. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

 • A. Hình vuông
 • B. Hình tam giác đều
 • C. Hình lục giác đều
 • D. Cả A, B và C đều sai.

Câu 10: Khẳng định nào sau đây là sai?

 • A. Hình vuông là hình chữ nhật nhưng không là hình thoi
 • B. Hình vuông vừa là hình thoi vừa là hình chữ nhật 
 • C. Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau
 • D. Hình vuông có đường chéo là phân giác các góc trong hình vuông

Câu 11: Cho hình vuông có chu vi 16 cm. Bình phương độ dài một đường chéo của hình vuông là:

 • A. 32
 • B. 18
 • C. 24
 • D. 16

Câu 12: Hình lục giác đều có bao nhiêu đường chéo?

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 6

Câu 13: Trong một tam giác đều thì mỗi góc bằng bao nhiêu độ?

 • A. 60°
 • B. 30°
 • C. 50°
 • D. 40°

Câu 14: Hình nào có số cạnh ít nhất trong các hình sau:

 • A. Hình lục giác đều
 • B. Hình vuông
 • C. Hình tam giác đều
 • D. Cả ba hình có số cạnh bằng nhau.

Câu 15: Phát biểu nào dưới đây là sai?

 • A. Hình tam giác đều có ba đường chéo bằng nhau.
 • B. Hình lục giác đều có sáu góc bằng nhau.
 • C. Hình vuông có hai đường chéo vuông góc với nhau.
 • D. Hình vuông có bốn góc bằng nhau bằng 900.

Câu 16: Sắp xếp các bước vẽ hình tam giác đều cạnh 2cm:
1) Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm và đường tròn tâm B bán kính 2cm.
2) Vẽ đoạn thẳng AB bằng 2cm.
3) Nối các điểm A với C, B với C ta được tam giác đều ABC cạnh 2 cm.
4) Hai đường tròn tâm A và tâm B cắt nhau tại điểm C.

 • A. 1 – 3 – 2 – 4
 • B. 2 – 1 – 4 – 3
 • C. 2 – 3 – 1 – 4
 • D.1 – 2 – 4 – 3

Câu 17: Hình lục giác đều được ghép từ:

 • A. 5 hình tam giác đều.
 • B. 6 tam giác đều.
 • C. 3 tam giác đều.
 • D. 4 tam giác đều.

Câu 18: Hãy khoanh tròn vào phương án đúng nhất trong các phương án sau ?

 • A. Hình vuông là tứ giác có 4 góc bằng nhau. 
 • B. Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.
 • C. Hình vuông là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.
 • D. Hình vuông là tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau.

Xem thêm đề thi trắc nghiệm Toán 6 theo chương trình Kết Nối Tri Thức để làm quen với những dạng bài và câu hỏi thường gặp.

Ngoài giải trắc nghiệm Toán 6 tập 1, tập 2 thì Giaibaitapsgk còn cung cấp rất nhiều tài liệu học tốt môn Toán hữu ích khác mà các em có thể dành thời gian tham khải: giải sách Toán 6, giải vở bài tập Toán 6, BT thực hành Toán 6,... Mong rằng những tài liệu này sẽ góp phần giúp các em hoàn thành tốt môn học và giành được điểm số cao trong những kì thi sắp tới.