Wave

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 6: Kakenya's school

Ngoài hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh và giải sách Tiếng Anh lớp 6 Kết Nối Tri Thức Giaibaitapsgk còn tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 6 sách mới giúp các em nâng cao hiệu quả học tập. Lời giải được chia thao từng unit từng lesson giúp các em học sinh dễ dàng tra cứu. Trong đó có những kiến thức trọng tâm như: my new school, my hơm, sport and game,...

Hướng dẫn giải Explore English Unit 6: Kakenya's school. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn.

[Cánh Diều] Explore English Unit 6: Kakenya's school

=> Answer: 1. Wake up      2. 6:30 a.m      3.3:30 p.m    4. eat dinner     5. 9:00 p.m

B. Circle the correct words.

1. Kakenya ( have / has ) a special school for girls.

2. The school girls ( get / gets ) up very early.

3. They (go / goes ) to class at 6:00 a.m.

4. The student (is / are ) usually busy.

5. We (like / likes ) to sing and dance.

=> Answer:    1. has     2. get     3. go     4. is      5. like

C. Match the words to the examples.

1. different subjects O                O a. feed animals, cook food, wash đishes

2. housework O                           O b. math, science, geography, history

3. places O                                   O c. village, boarding school, house

4. sports O                                   O d. soccer,basketball, volleyball

=> Answer:     1.b     2.a      3.c       4.d

D. Discuss with a partner. How is a boarding school different from a day school? Which do you think is better?

=> Answer: In my opinion, boarding school means you will live in school and you only go home on special days. A day school means you will go home whenver you finish learning subject at school in a day.

 

Tham khảo sách Tiếng Anh lớp 6 bản mềm Kết Nối Tri Thức theo từng unit và nhiều mẹo giúp bé học Tiếng Anh lớp 6 hữu ích khác. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 năm học 2023-2024 để các bé làm quen với các dạng bài cơ bản, ôn tập từ đó giành được số điểm cao.

Hy vọng những kiến thức và lời giải Tiếng Anh lớp 6 mới sách Kết Nối Tri Thức sẽ giúp các em học sinh hoàn thành tốt chương trình học. Cùng với đó tài liệu từ vựng Tiếng Anh lớp 6 sách mới sẽ giúp các em nhanh chóng ghi nhớ từ và vận dụng vào giải đề. Đừng quên tham khảo bộ đề thi Tiếng Anh lớp 6 cuối học kì, cuối năm của Giaibaitapsgk để làm quen với các dạng bài chính và giành được số điểm cao trrong các kì thi.