Wave

[CTST] Giải SBT GDCD bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình dòng họ

Hướng dẫn giải và đáp án môn lớp 6 sách Chân Trời Sáng Tạo của Giaibaitapsgk cung cấp sẽ giúp các em học sinh rút ngắn thời gian học một cách hiệu quả. Không chỉ so sánh đáp án với bài làm của bản thân mà các em cũng có thể tham khảo cách làm, các bước triển khai với từng dạng bài trong SGK và VBT từ đó nâng cao chất lượng làm bài của mình một cách hiệu quả nhất.

Giải SBT giáo dục công dân 6 bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình dòng họ sách "Chân trời sáng tạo". Giabaitapsgk sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

A. CỦNG CỐ

Bài tập 1: Em hiểu thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ? Ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ

Bài tập 2: Hãy nêu một bài biểu hiện đúng và chưa đúng của việc tự hào về truyền thống gia đình dòng họ

Bài tập 3: Có ý kiến cho rằng" Gia đình dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp" . Em có đồng tính hay phản đối ý kiến đó? Tại sao?

Bài tập 4: 

Câu 1. Tiếp nổi, phát triển và làm rạng rỡ thêm truyền thống của gia đình, dòng họ là thể hiện

 • A. thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
 • B. ý nghĩa của giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
 • C. cách rèn luyện để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
 • D. lí do phải giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Câu 2. “Tiếp nổi, phát triển và làm rạng rỡ thêm truyền thống của gia đình, dòng họ” là câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi nào dưới đây?

 • A. Thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
 • B. Cho biết ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
 • C. Cho biết cách rèn luyện để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
 • D. Cho biết nguyên nhân phải giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Câu 3. Trong những hành vị dưới đây, hành vị nào góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

 • A. Giữ gìn mọi thói quen, cách làm cũ của gia đình, dòng họ
 • B. Xoá bỏ các hủ tục lạc hậu của gia đình, dòng họ
 • C. Tự ti vì gia đình không có ai học hành cao
 • D. Chê bai những thói quen không tốt của gia đình, dòng họ

Câu 4. Trong những hành vi đưới đây, hành vi nào góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia  đình, dòng họ?

 • A. Chỉ làm theo cách mà ông bà, cha me đã làm
 • B. Bảo vệ và giữ gìn mọi thói quen cũ của gia đình, dòng họ
 • C. Không muốn theo nghề của gia đình vì cho rằng đó là nghề tầm thường
 • D. Thay đổi cách làm để những truyền thống của gia đình, dòng họ ngày càng được phát triển 

Câu 5. Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào không góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

 • A.. Nói và làm những việc theo ý thích của mình, không quan tâm đến danh dự của gia đình, dòng họ
 • B.. Xoá bỏ các thói quen xấu của gia đình, dòng họ
 • C.. Không coi thường thanh danh của gia đình, dòng họ
 • D. Tự hào về những truyền thống đạo đức của gia đình, dòng họ

Câu 6: Minh luôn cố gắng học tập để xứng đáng với truyền thống hiếu học của dòng họ mình, Việc làm của Minh cho thấy Minh là người:

 • A. Biết phát huy truyền thống của dòng học
 • B. Bảo thủ, lạc hậu
 • C. Coi thường truyền thống gia đình
 • D. Làm tổn hại đến truyền thống của dòng họ


Bài tập 1:Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ  bảo vệ, tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ thêm truyền thống ấy.

Ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ:

 • giúp ta có thêm kinh nghiệm, sức mạnh trong cuộc sống
 • Làm phong phú truyền thống bản sắc dân tộc Việt Nam

Bài tập 2: 

Biểu hiện đúng của việc tự hào về truyền thống gia đình dòng họ:

 • Tích cực tìm hiểu lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc.
 • Thích xem phim, kịch, nghe nhạc của Việt Nam.
 • Sưu tầm những món ăn, trang phục dân tộc độc đáo.
 • Tìm hiểu, giới thiệu với mọi người về các lễ hội truyền thống của dân tộc.

Biểu hiện không đúng của việc tự hào về truyền thống gia đình dòng họ:

 • Bình chê nghề làm đồ gốm truyền thống của gia đình là nghề lao động vất vả, tầm thường.
 • Chê bai nhạc chèo, điệu múa dân tộc cổ truyền

Bài tập 3: Có ý kiến cho rằng" Gia đình dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp" . Em đồng ý với ý kiến đó. Những truyền thống tốt đẹp của gia đình cũng có thể xuất phát từ: truyền thống cần cù, chịu thương chịu khó, yêu nước,..... đó là những truyền thống mà không một gia đình nào là không có

Bài tập 4: 

Câu 1: C

Câu 2: A

Câu 3: A

Câu 4: D

Câu 5: A

Câu 6: A

B. Luyện tập

Bài tập 5: Đọc các thông tin và trả lời câu hỏi:

1. Trang là con út trong một gia đình ở nông thôn. Nhiều đời nay, trong dòng họ của Trang không có ai đỗ đạt hay làm chức vụ gì quan trọng. Trang thấy không có gì để tự hào về dòng họ của mình.

2. Gia đình Giàng A có truyền thống làm thẩy mo, thấy cúng. Vì vậy, Giàng A thường xuyên nghỉ học để giúp cha mình đi cúng chữa bệnh cho mọi người,

3. Bố mẹ Long đều là tiến sĩ và đảm đương những chức vụ quan trọng ở cơ quan. Long rất hãnh diện với bạn bè. Cậu cho rằng bổ mẹ mình thành đạt như vậy sau này thừa sức lo cho con cái, mình chẳng cần phải học hành làm gì cho vất vả.

Câu hỏi:

 • Em đồng tình hay phản đối việc làm của Trang, Giàng A, Long trong thông tin trên? Vì sao?
 • Em hãy nêu một số biểu hiện của việc phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ và những tập tục lạc hậu cần xoá bỏ?
 • Nếu là bọn của Trang, Giàng A và Long, em sẽ khuyên các bạn điều gì để thể hiện đúng đắn lòng tự hào về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?


+ Em phản đối việc làm của Trang, Giàng A, Long trong thông tin trên. Những hành vi trên là những hành vi không tôn trọng, giữ gìn nét đẹp, truyền thống tốt đẹp của gia đình. Chúng ta cần phải thấy biết ơn, coi trọng và tự hào phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ và phải sống trong sạch, lương thiện, không làm điều gì tổn hại đến thanh danh của gia đình, dòng họ.

+ Biểu hiện của việc phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ và những tập tục lạc hậu cần xoá bỏ như:

 • Bỏ tục tảo hôn sớm
 • Học tập tốt , rèn luyện tu dưỡng đạo đức góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, đồng thời phát huy truyền thống yêu nước như lời Bác Hồ dạy!
 • Tự hào về những truyền thống của gia đình, dân tộc
 • Vừa biết cách giữ gìn vừa biết cách phát huy những truyền thống, làng nghề gia đình, dân tộc

+ Nếu là bạn của Trang, Giàng A và Long, em sẽ khuyên các bạn;

 • Với Trang: Gia đình nào cũng có truyền thống tốt đẹp chính vì thế Trang không nên có suy nghĩ rằng dòng họ Trang không có gì tự hào vì đơn giản những truyển thồng tốt đẹp như chăm chỉ, sống trong sạch thiện lương cũng là  một truyền thống tốt đẹp. Trang nên học hành thật tốt để có thể phát huy cũng như để dòng họ mình có thêm những truyền thống tốt đẹp hơn
 • Với Giàng A. bạn việc cứu giúp người khác khi hoạn nạn là rất đáng quý nhưng Giàng An không nên thường xuyên nghỉ học như vậy. Việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với mỗi đứa trẻ. Bạn có thể tranh thủ những lúc rảnh rỗi để giúp đỡ gia đình và những người xung quanh
 • Với Long, bạn không nên tự phụ như vậy, bạn cần trân trọng những gì đang có và cần không ngừng học tập phấn đấu hơn nữa để có thể phát huy những truyền thống ý nghĩa của gia đình

C. VẬN DỤNG

Bài tập 6: Em hãy viết khoàng 10 dòng giới thiệu về một tấm gương giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ mà em cảm phục. Em học tập được điều gì từ tấm gương đó.

Bài tập 7: 4 nhóm HS hãy vẽ và thuyết trình ngắn gọn ứng với 4 câu tục ngữ sau:

 • Đói cho sạch rách cho thơm
 • Chị ngã em nâng
 • Trên kính, dưới nhường
 • Học ăn, học nói, học gói, học mở


Bài tập 6:

Anh Nam sinh ra ở tại Hà Nội, bố mẹ anh là chú em và  là viên chức nhà nước. Từ nhỏ, anh Nam đã bộc lộ mình là người có khả năng nhanh nhạy, biết cách học và nỗ lực, kiên trì rèn luyện. Cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của gia đình nên ngày càng phát huy được ưu điểm của bản thân, đặc biệt là khả năng học tiếng anh. Anh Nam có nhiều thành tích nổi bật, đáng khâm phục với khả năng giao tiếp bằng tiếng anh thành thạo tham gia nhiều cuộc thi cấp thành phố. Năm lớp 9, anh đã đạt thành tích Toeic cao, đến năm lớp 12 đạt điểm IELTS 8.0. Anh học giỏi và rất tốt bụng, thường bổ trợ, dạy em môn tiếng Anh. Em luôn lấy anh ấy làm tấm gương để nỗ lực học tập và phấn đấu, cả gia đình em rất tự hào về anh

Bài tập 7: 

Ví dụ:

 • “Đói cho sạch, rách cho thơm” mang ý nghĩa: dù đói rách, cùng khổ hay gặp khó khăn vất vả cũng phải biết gìn giữ nhân cách và phẩm chất tốt đẹp, sống ngay thẳng, trong sạch.
 • Giá trị của câu tục ngữ: Là đạo lý giáo hóa, khuyên răn sâu sắc giúp con người gìn giữ nhân phẩm và đạo đức.

Bên cạnh hướng dẫn giải vở bài tập lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo tập 1, tập 2 theo từng trang thì các em cũng có thể tham khảo bộ đề thi môn lớp 6, bộ câu hỏi trắc nghiệm và phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 của Giaibaitapsgk.

Hy vọng tài liệu chúng tôi cung cấp sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng giải bài tập lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo. Từ đó có thể rút ngắn thời gian học tập và nâng cao hiệu suất. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều tài liệu học tốt môn lớp 6 hữu ích khác: đề kiểm tra, đề thi giữa kì, đề thi cuối kì và đề thi cuối năm học.