Wave

Giải bài Tập đọc Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

Tiếng Việt 5 tập 1, Giải bài Tập đọc Tác phẩm của Si-le và tên phát xít Tiếng Việt 5 tập 1.Câu chuyện là cuộc đối đầu giữa ông cụ người Pháp và tên sĩ quan Đức. Cụ già người Pháp đã dạy cho tên sĩ quan Đức hống hách một bài học sâu sắc. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

1. Nội dung

Câu chuyện là cuộc đối đầu giữa ông cụ người Pháp và tên sĩ quan Đức. Cụ già người Pháp đã dạy cho tên sĩ quan Đức hống hách một bài học sâu sắc. 

2. Luyện tập

Câu 1: trang 59 sgk tiếng việt 5 tập 1

Vì sao tên sĩ quan Đức có thái độ bực tức với ông cụ người Pháp?

Trả lời:

Vì  cụ đáp lại lời hắn một cách lạnh lùng bằng tiếng Pháp trong khi cụ vẫn biết tiếng Đức.

Câu 2: trang 59 sgk tiếng việt 5 tập 1

Nhà văn Đức Si-le được ông cụ người Pháp đánh giá thế nào?

Trả lời:

Nhà văn Đức được ông cụ người Pháp đánh giá là một nhà văn quốc tế. (nhà văn vĩ đại, được thế giới yêu thích)

Câu 3: trang 59 sgk tiếng việt 5 tập 1

Em hiểu thái độ của ông cụ đối với người Đức và tiếng Đức như thế nào?

Trả lời:

Ông cụ thông thạo tiếng Đức, không ghét người Đức, tiếng Đức mà chỉ ghét những tên phát xít Đức xâm lược.

Câu 4: trang 59 sgk tiếng việt 5 tập 1

Lời đáp của ông cụ ở cuối truyện ngụ ý gì?

Trả lời:

Lời đáp của ông cụ ở cuối truyện ám chỉ bọn phát xít Đức là những kẻ cướp. Qua đó, có thể thấy ông cụ người Pháp vừa thông minh, vừa hóm hỉnh.