Wave

Giải bài Tập đọc Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai

Tiếng Việt 5 tập 1,Giải bài Tập đọc Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai Tiếng Việt 5 tập 1. Câu chuyện nói về sự đối xử bất công giữa những người da trắng với người da đen, đó chính là chế độ phân biệt chủng tộc với tên gọi a-pác-thai. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết

1. Nội dung

Câu chuyện nói về sự đối xử bất công giữa những người da trắng với người da đen, đó chính là chế độ phân biệt chủng tộc với tên gọi a-pác-thai. Người dân Nam Phi đã dũng cảm và bền bỉ đấu tranh, phản đối chế độ phân biệt chủng tộc. Qua câu chuyện, cũng nhằm ca ngợi cuộc đấu tranh của người da đen là chính nghĩa, nhằm giành lấy quyền tự do, dân chủ và đối xử bình đẳng giữa các chủng tộc.

2. Luyện tập

Câu 1: trang 55 sgk tiếng việt 5 tập 1

Dưới chế độ A-pác-thai người dân da đen bị đối xử như thế nào ?

Trả lời: Dưới chế độ A-pác-thai người dân da đen bị đối xử vô cùng bất công, phân biệt chủng tộc:

Họ phải làm những công việc nặng nhọc, bẩn thỉu, lương chỉ bằng 1/7 hay 1/10 lương của công nhân da trắng. Họ phải sống, chữa bệnh, đi học ở những khu riêng và không được hưởng mộ chút tự do, dân chủ nào.

Câu 2: trang 55 sgk tiếng việt 5 tập 1

Người dân Nam Phi đã làm gì để xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc ?

Trả lời: Người dân Nam Phi đã bất bình với chế độ a-pac-thai và đứng lên đòi bình đẳng. Họ đã đấu tranh dũng cảm và bền bỉ để đi đến thắng lợi.

Câu 3: trang 55 sgk tiếng việt 5 tập 1

Theo em, vì sao cuộc đấu tranh chống chế độ A-pác-thai được đông đảo mọi người trên thế giới ủng hộ ?

Trả lời: Cuộc đấu tranh chống chế độ A-pác-thai được đông đảo mọi người trên thế giới ủng hộ vì đây là cuộc đấu tranh vì chính nghĩa, chống lại sự phân biệt chủng tộc và sự đối xử bất công. Tất cả mọi người trên thế giới đều có quyền hưởng tự do, bình đẳng và hạnh phúc.

Câu 4: trang 55 sgk tiếng việt 5 tập 1

Hãy giới thiệu về vị Tổng thống đầu tiên của nước Nam Phi mới.

Trả lời: Ông Nen-xơn Man-đê-la là luật sư da đen. Ông từng bị giam cầm suốt 27 năm vì đấu tranh chống chế độ A-pác-thai. Ông còn được nhận giải Nô-ben vì hòa bình năm 1993.