Wave

Trắc nghiệm Toán 4 kết nối bài 38 Nhân với số có một chữ số

Trắc nghiệm Toán lớp 4 Kết Nối Tri Thức kèm đáp án chi tiết của Giaibaitapsgk được biên soạn theo từng bài trong sách giáo khoa. Do đó, các em học sinh có thể nhanh chóng tra cứu đáp án, lựa chọn bài để thực hành và ôn tập kiến thức. Sử dụng tài liệu này các em có thể nhanh chóng ôn tập kiến thức và làm quen với cách làm đề thi trắc nghiệm.

Bài trắc nghiệm có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 4 Bài 38 Nhân với số có một chữ số - sách kết nối tri thức với cuộc sống. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tính 1306 x 8 + 24573 = ?

 • A. 35201
 • B. 32501
 • C. 35021
 • D. 35201

Câu 2: Giá trị biểu thức 2847 x 4 bằng giá trị biểu thức nào sau đây

 • A. 1898 x 6
 • B. 38046 - 6099 + 22518
 • C. 12496 x 9 + 9786
 • D. 9257 x (10 - 2)

Câu 3: Tính: 39405 x 6 =

 • A. 236530
 • B. 336450
 • C. 236430
 • D. 246430

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

Có 4 thùng hàng, mỗi thùng cân nặng 2790kg. Có 5 thùng hàng khác, mỗi thùng cân nặng 3870kg.

ậy trung bình mỗi thùng cân nặng .......... ki-lô-gam

 • A. 3390
 • B. 30510
 • C. 19350
 • D. 11160

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết trung bình mỗi đội trồng được 354 cây xanh. Đội một trồng được 288 cây, đội hai trồng được số cây gấp đôi số cây của đội một .

Vậy đội ba trồng được ........ cây

 • A. 198
 • B. 576
 • C. 1062
 • D. 199

Câu 6: Tính 321475 + 423507 x 2 = ?

 • A. 1168489
 • B. 1618489
 • C. 1186489
 • D. 1681489

Câu 7: Tính 843275 - 123568 x 5 = ?

 • A. 224535
 • B. 225435
 • C. 224355
 • D. 225345

Câu 8: Tính 82357 - 4975 x 9 = ................

 • A. 37300
 • B. 89164
 • C. 37600
 • D. 88164

Câu 9: Một mảnh vườn thu hoạch cam rồi chia lên các xe tải, biết có 9 xe đầu, mỗi xe chở được 1425kg cam và 3 xe sau, mỗi xe chở 1750kg cam. Hỏi mảnh vườn đó thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam cam?

 • A. 18075kg
 • B. 18225kg
 • C. 12825kg
 • D. 15750kg

Câu 10: Tính 102426 x 5 = ?

 • A. 511230
 • B. 521130
 • C. 512130
 • D. 521310

Câu 11: Tính 241231 x 2 = ?

 • A. 682462
 • B. 682464
 • C. 682264
 • D. 682262

Câu 12: Tính: 125384 x 6 = 

 • A. 752204
 • B. 752024
 • C. 753654
 • D. 465851

Câu 13: Tính:   13724 x 3 =

 • A. 41272
 • B. 41172
 • C. 42172
 • D, 41182

Câu 14: Kết quả của phép tính 45268 x 3 là:

 • A. 134784
 • B. 134794
 • C. 135804
 • D. 135814

Câu 15: Giá trị của biểu thức 156029 - 49347 x 3 là:

 • A. 7988
 • B. 7898
 • C. 320036
 • D. 320046

Câu 16: Giá trị biểu thức 38165 x -17045 x 8 bằng giá trị biểu thức nào sau đây

 • A. 1898 x 6
 • B. 38046 - 6099 + 22518
 • C. 12496 x 9 + 9786
 • D. 9257 x (10 - 2)

Câu 17: Tính 410536 x 3= ?

 • A. 1236108
 • B. 1261308
 • C. 1621308
 • D. 1231608

Câu 18: Giá trị biểu thức 8 x 9257 bằng giá trị biểu thức nào sau đây

 • A. 1898 x 6
 • B. 38046 - 6099 + 22518
 • C. 12496 x 9 + 9786
 • D. 9257 x (10 - 2)

Câu 19: Tìm x biết: x : 9 = 3856 + 28765

 • A. x = 29359
 • B. x = 293569
 • C. x = 293579
 • D. x = 293589

Câu 20: Tính giá trị biểu thức 201634 x m khi m = 2

 • A. 403268
 • B. 432068
 • C. 423068
 • D. 402368

Câu 21: Điền số thích hợp vào ô trống:

314234 × 2=

 • A. 628467
 • B. 628468
 • C. 624868
 • D. 628648

Câu 22: Cho phép tính: 34215 x 2 . Trong các cách sau, cách đặt tính nào đúng?

 • A. Trắc nghiệm Toán 4 kết nối bài 38 Nhân với số có một chữ số
 • B. Trắc nghiệm Toán 4 kết nối bài 38 Nhân với số có một chữ số
 • C. Trắc nghiệm Toán 4 kết nối bài 38 Nhân với số có một chữ số
 • D. Trắc nghiệm Toán 4 kết nối bài 38 Nhân với số có một chữ số

Câu 23: Điền dấu thích hợp vào ô trống:

(37125 - 28241) × 5 - 16121 ........... 6848 × 4 + 2755

 • A. <
 • B. >
 • C. =
 • không thể so sánh

Câu 24: Tính: 43415 + 2537 x 5 =...........

 • A. 56400
 • B. 89164
 • C. 37600
 • D. 88164

Câu 25: 214325 x 4 = ?

 • A. 857030
 • B. 857300
 • C. 850730
 • D. 850370

Câu 26: Tính giá trị biểu thức 201634 x m khi m = 3

 • A. 604092
 • B. 604902
 • C. 600492
 • C. 640902

Câu 27: Giá trị biểu thức 470254 - 348004 bằng giá trị biểu thức nào sau đây

 • A. 1898 x 6
 • B. 38046 - 6099 + 22518
 • C. 12496 x 9 + 9786
 • D. 9257 x (10 - 2)

Câu 28: Đặt tính rồi tính: 28503 X 7 = ..........

 • A. 199521
 • B. 299621
 • C. 199531
 • D. 299522

Câu 29: Tính giá trị biểu thức 201634 x m khi m = 4

 • A. 805636
 • B. 850636
 • C. 806536
 • D. 806356

Câu 30: Tính giá trị biểu thức 201634 x m khi m = 5

 • A. 1001870
 • B. 1010870
 • C. 1108070
 • D. 1008170

Xem thêm tài liệu giải vở bài tập Toán lớp 4 Kết Nối Tri Thức để biết cách làm bài và giải toán nhanh chóng. Tài liệu sẽ giúp các em học sinh dễ dàng hoàn thành bài tập về nhà của mình.

Đừng quên theo dõi website Giaibaitapsgk của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức Toán lớp 4 Kết Nối Tri Thức khác. Dựa vào đó các em học sinh có thể ôn tập kiến thức, nâng cao khả năng giải toán của bản thân. Chúc các em học tập tốt và giành được số điểm cao trong kì thi sắp tới.