Wave

Giải toán 3 kết nối bài 47: Làm quen với chữ số La Mã

Giải bài 47: Làm quen với chữ số La Mã - sách kết nối tri thức toán 3 tập 2. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

Hoạt động

Câu 1. Trang 12 sgk Toán 3 tập 2

Mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ? 

Giải toán 3 kết nối bài 47: Làm quen với chữ số La Mã

Lời giải:

A. 1 giờ

B. 5 giờ

C. 9 giờ

D. 10 giờ

Câu 2. Trang 13 sgk Toán 3 tập 2

Chọn cặp số và số La Mã thích hợp:

 

Giải toán 3 kết nối bài 47: Làm quen với chữ số La Mã

Lời giải:

Giải toán 3 kết nối bài 47: Làm quen với chữ số La Mã

Câu 3. Trang 13 sgk Toán 3 tập 2

a) Đọc các số La Mã sau:

    VI; V; VIII; II; XI; IX.

b) Viết các số từ 1 đến 15 bằng chữ số La Mã.

Lời giải:

a) VI: sáu

    V: năm

    VIII: tám

     II: hai

     XI: mười một

     IX: chín

b) Các số La Mã từ 1 đến 15: I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV.

Luyện tập

Câu 1. Trang 13 sgk Toán 3 tập 2

Dùng que tỉnh có thể xếp thành các số La Mã như hình bên:

Giải toán 3 kết nối bài 47: Làm quen với chữ số La Mã

a) Dùng 5 que tỉnh hãy xếp thành số 8, số 13 bằng chữ số La Mã

b) Để xếp được ba số 9 bằng chữ số La Mã thì dùng hết máy que tính

Lời giải:

a) Giải toán 3 kết nối bài 47: Làm quen với chữ số La Mã

b) Để viết được số 9 La Mã (IX) cần 3 que tính. Vậy để viết được ba số 9 La Mã cần: 3x3= 9 (que tính)

Câu 2. Trang 14 sgk Toán 3 tập 2

a) Tìm số La Mã Thích hợp.

Giải toán 3 kết nối bài 47: Làm quen với chữ số La Mã

b) Sắp xếp các số XIII, XVII, XII, XVIII theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải:

a) Các số La Mã lần lượt là: XIV; XVI; XVII.

b) Thứ tự đúng là: XII; XIII; XVII; XVIII.

Câu 3. Trang 14 sgk Toán 3 tập 2

Chọn 3 đồng hồ điện tử thích hợp với đồng hồ mặt trời

Giải toán 3 kết nối bài 47: Làm quen với chữ số La Mã

Lời giải:

Giải toán 3 kết nối bài 47: Làm quen với chữ số La Mã

Câu 4. Trang 14 sgk Toán 3 tập 2

Tìm đường cho chú linh dương đến hồ uống nước theo thứ tự các số La Mã từ I đến XX

Giải toán 3 kết nối bài 47: Làm quen với chữ số La Mã

Lời giải:

Giải toán 3 kết nối bài 47: Làm quen với chữ số La Mã