Wave

Hoạt động trải nghiệm 2 bài 3: Luyện tay cho khéo

Hướng dẫn giải bài 3: Luyện cho tay khéo trang 11 bộ sách chân trời sáng tạo. Đây là sách giáo khoa được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Sinh hoạt dưới cờ

Tham dự phát động phòng trào " Khéo tay hay làm".

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 3: Luyện tay cho khéo


Hoạt động giáo dục theo chủ đề

1. Chơi trò Bàn tay biết nói

- Dùng động tác của bàn tay và các ngón tay để diễn tả cảm xúc, sự vật ...

- Đố các bạn nêu lên cảm xúc, sự vật ... em vừa diễn tả.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 3: Luyện tay cho khéo

2. Thử tài khéo léo của đôi bàn tay.

- Dự kiến sản phẩm sẽ làm.

- Làm sản phẩm.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 3: Luyện tay cho khéo

- Trưng bày sản phẩm.

- Chia sẻ cách làm sản phẩm.


Hoạt động sau giờ học

Cùng bố mẹ chơi trò Xiếc bóng

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 3: Luyện tay cho khéo


Sinh hoạt lớp

1. Chia sẻ về cách làm xiếc bóng của gia đình em

- Chia sẻ trong nhóm

- Chia sẻ trước lớp.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 3: Luyện tay cho khéo

2. Trang trí tranh bằng hạt đỗ, hạt gạo hoặc các vật liệu khác.

- Chọn tranh và các vật liệu để trang trí.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 3: Luyện tay cho khéo

- Trang trí tranh.

- Giới thiệu tranh trước lớp.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 3: Luyện tay cho khéo


Hoạt động sau giờ học

Làm HỘP SÁNG TẠO để thu nhặt những đồ vật có thể tái chế: viên sỏi, cúc áo lá cây khô,...