Wave

Giải toán 2 bài: Luyện tập chung trang 53

Bộ tài liệu hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 2 tập 1, tập 2 sách Kết Nối Tri Thức giúp các em học sinh và phụ huynh luyện tập Toán lớp 2 một cách hiệu quả. Dựa vào đó các em có thể nắm được những bài học trọng tâm trong chương trình học như: Toán lớp 2 cộng trừ có nhớ, Toán lớp 2 tính, Toán lớp 2 tìm x,... Đây cũng là tài liệu hữu ích để các em ôn tập Toán lớp 2 lên lớp 3 một cách hiệu quả.

Hướng dẫn giải bài: Luyện tập chung trang 53 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Luyện tập 1: Trang 53 SGK Kết nối tri thức và cuộc sống Toán 2 tập 1

Câu 1 ( trang 53 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

a) 8 + 6 = 14                 9 + 4 = 13                 7 + 8 = 15

    5 + 7 = 12                 4 + 8 = 12                 8 + 7 = 15

b) 11 - 8 = 3                 13 - 7 = 6                 17 - 9 = 8

    14 -  6 = 8                 12 - 5 = 7                 16 - 8 = 8

Câu 2 ( trang 53 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

Câu 3 ( trang 53 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

Trên giá co tất cả số quyển sách là:

9 + 8 = 17 ( quyển)

Đáp số; 17 quyển

Câu 4 ( trang 54 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

Luyện tập 2: Trang 54 SGK Kết nối tri thức và cuộc sống Toán 2 tập 1

Câu 1 ( trang 54 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

7 + 6 = 13                 8 + 4 = 12                 6 + 8 = 14                 9 + 7 = 16

13 - 7 = 6                 12 - 8 = 4                   14 - 6 = 8                  16 - 9 = 7

13 - 6 = 7                 12 - 4 = 8                   14 - 8 = 6                  16 - 7 = 9

Câu 2 ( trang 54 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

a) 9 + 7 - 8 = 8                         b) 6 + 5 + 4 = 15

Câu 3 ( trang 54 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

Mai vẽ được số bức tranh là:

11 - 3 = 8 ( bức tranh)

Đáp số: 8 bức tranh

Câu 4 ( trang 54 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

Luyện tập 3: Trang 55 SGK Kết nối tri thức và cuộc sống Toán 2 tập 1

Câu 1 ( trang 55 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

Câu 2 ( trang 55 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

a) B

b) C

Câu 3 ( trang 55 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

a) 15 - 3 - 6 = 6                        b) 16 - 8 + 5 = 13

Đừng quên tham khảo thêm Toán lớp 2 sách Kết Nối Tri Thức có lời giải tri tiết. Từ đó có thể nâng cao kiến thức và giành được số điểm cao trong kì thi giữa kì, thi cuối học kì và thi cuối năm một cách hiệu quả.

Với phương pháp giải bài tập Toán lớp 2 Kết Nối Tri Thức ngắn gọn, chính xác cho các dạng toán quan trọng sẽ giúp các em học sinh hoàn thành tốt môn Toán. Trong đó có hướng dẫn giải chi tiết cho Toán lớp 2 trang 38 Kết Nối Tri Thức theo từng bài, từng trang và từng bộ SGK. Tham khảo thêm hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 2 Cánh Diều và SGK Chân Trời Sáng Tạo chi tiết.