Wave

Trắc nghiệm Hoạt động trải nghiệm 10 Chân trời bản 1 chủ đề 5 Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và phát triển kinh tế gia đình

Bài trắc nghiệm có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 10 chủ đề 5 Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và phát triển kinh tế gia đình - sách chân trời sáng tạo bản 1. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Điền vào chỗ trống: Xây dự kế hoạch tài chính cá nhân là kĩ năng rất quan trọng giúp mỗi cá nhân có thể quản lí tài chính của mình một cách hiệu quả, từ đó.................. trong các kế hoạch và tự chủ tài chính.

 • A. chủ động
 • B. bị động
 • C. hạn chế
 • D. thực dụng

Câu 2: Các loại kế hoạch tài chính cá nhân bao gồm:

 • A. Kế hoạch tài chính ngắn hạn.
 • B. Kế hoạch tài chính trung hạn.
 • C. Kế hoạch tài chính dài hạn. 
 • D. Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 3: Các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân có các bước:

 • A. Xác định các khoản thu
 • B. Phân bố tài chính hợp lí 
 • C. Đặt mục tiêu 
 • D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 4: Khi đặt các mục chỉ tiêu, chúng ta cầ đặt những câu hỏi gì?

 • A. Nếu không chỉ tiền vào việc đó, em sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
 • B. Điều đó phục vụ cho nhu cầu gì của em?
 • C. Sau khi chỉ tiền cho khoản đó, em cảm thấy như thế nào?
 • D. Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 5: Khi phân bổ kinh phí, có thế theo mấy nguyên tắc:

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. rất nhiều

Câu 6: Ý nào dưới đây là nguyên tắc phân bổ kinh phí?

 • A. Nguyên tắc 50/20/30 của Elizabeth Warren.
 • B. Nguyên tắc chỉ tiêu 6 chiếc lọ của  T. Harv Eker. 
 • C. A và B đều đúng.
 • D. A và B đều sai.

Câu 7: Khi trồng trọt chúng ta cần thực hiện:

 • A. làm đất, làm cỏ, làm cây giống
 • B. thu hoạch, bảo quản
 • C. bán
 • D. Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 8: Khi chăn nuôi, trồng thủy hải sản chúng ta có các hoạt động:

 • A. tìm kiếm thức ăn
 • B. cho ăn
 • C. vệ sinh chuồng trại
 • D. tất cả các ý trên đều đúng

Câu 9: Khi may dệt, chúng ta có các hoạt động:

 • A. dệt vải, cắt chỉ, đóng gói
 • B. trả lời điện thoại, bán vé, giao - nhận hàng
 • C. dọn phòng, tiếp tân, giặt giũ
 • D. làm đất, làm cỏ, làm cây giống, thu hoạch, bảo quản, bán

Câu 10: Khi kinh doanh lưu chú, chúng ta có các hoạt động:

 • A. phụ bếp, phụ bàn, thu tiền, rửa bát, giao hàng,...
 • B. trả lời điện thoại, bán vé, giao - nhận hàng,...
 • C. dọn phòng, tiếp tân, giặt giũ,...
 • D. dệt vải, cắt chỉ, đóng gói,...

Câu 11: Khi kinh doanh dịch vụ ăn uống, chúng ta có các hoạt động:

 • A. phụ bếp, phụ bàn, thu tiền, rửa bát, giao hàng,...
 • B. trả lời điện thoại, bán vé, giao - nhận hàng,...
 • C. dọn phòng, tiếp tân, giặt giũ,...
 • D. dệt vải, cắt chỉ, đóng gói,...

Câu 12: Khi kinh doanhvận tải, chúng ta có các hoạt động:

 • A. phụ bếp, phụ bàn, thu tiền, rửa bát, giao hàng,...
 • B. trả lời điện thoại, bán vé, giao - nhận hàng,...
 • C. dọn phòng, tiếp tân, giặt giũ,...
 • D. dệt vải, cắt chỉ, đóng gói,...

Câu 13: Những hoạt động phù hợp với bản thân để góp phần phát triển kinh tế gia đình là:

 • A. Không tiêu sài lãng phí
 • B. Bật đèn dù không dùng
 • C. Mua những đồ mình thích
 • D. Cho vay và không cần lấy lại

Câu 14: Có thể thực hiện những công việc nào góp phần phát triển kinh tế gia đình?

 • A. Ngoài giờ học, thường xuyên giúp thêm bố mẹ công việc nhà cửa: nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo...
 • B. Cố gắng chăm ngoan, học hành tốt, để bố mẹ có thể toàn tâm, toàn ý lo cho công việc.
 • C. Thường xuyên phụ giúp bố mẹ về công việc kinh doanh (nếu có): quản lí cửa hàng, đóng gói hàng giúp cha mẹ,…
 • D. Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 15: Những hoạt động phù hợp với bản thân để góp phần phát triển kinh tế gia đình là:

 • A. Tiết kiệm điện
 • B. Mua đồn mình thích
 • C. Quên tắt vòi nước
 • D. Mua rất nhiều đồ dù không cần thiết

Bài viết liên quan