Wave

Trắc nghiệm Hoạt động trải nghiệm 10 Chân trời bản 1 chủ đề 1 Thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người học sinh

Bài trắc nghiệm có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 10 bài chủ đề 1 Thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người học sinh - sách chân trời sáng tạo bản 1. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ý nào dưới đây biểu hiện những phẩm chất cần có của người học sinh?

 • A. Có kỷ luật
 • B. Làm chủ bản thân
 • C. Luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người
 • D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 2: Học sinh thường có những biểu hiện nào sau đây?

 • A. Tự giác trong học tập cũng như trong cuộc sống
 • B. Luôn giúp đỡ mọi người xung quanh
 • C. A và B đều đúng
 • D. A và B đều sai

Câu 3: Học sinh thường có những biểu hiện nào sau đây?

 • A. Luôn giữ lời hứa, có trách nhiệm trong công việc
 • B. Kiên trì trong mọi việc
 • C. Luôn tân thủ các quy định của trường
 • D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 4: Ý nào dưới đây biểu hiện những phẩm chất cần có của người học sinh?

 • A. Tinh thần quyết tâm cao
 • B. Chủ động, tự giác trong mọi viêc
 • C. Luôn giữ chữ tín
 • D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 5: Có trách nhiệm hoàn thành bài tập mà không cần ai nhắc nhở biểu hiện qua hành động nào?

 • A. Hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao.
 • B. Đổ lỗi cho người khác khi nhiệm vụ nhóm không hoàn thành.
 • C. Chịu trách nhiệm về những thông tin mà mình nói ra.
 • D. Dám chịu trách nhiệm về những việc làm của mình.

Câu 6: Có trách nhiệm về việc làm của mình biểu hiện qua hành động nào?

 • A. Hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao.
 • B. Đổ lỗi cho người khác khi nhiệm vụ nhóm không hoàn thành.
 • C. Chịu trách nhiệm về những thông tin mà mình nói ra.
 • D. Dám chịu trách nhiệm về những việc làm của mình.

Câu 7: Ý nào dưới đây biểu hiện những phẩm chất cần có của người học sinh?

 • A. Có trách nhiệm
 • B. Chủ động, tự lập trong học tập
 • C. Có khả năng gia tiếp tốt
 • D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 8: Có trách nhiệm với lời nói của mình biểu hiện qua hành động nào?

 • A. Hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao.
 • B. Đổ lỗi cho người khác khi nhiệm vụ nhóm không hoàn thành.
 • C. Chịu trách nhiệm về những thông tin mà mình nói ra.
 • D. Dám chịu trách nhiệm về những việc làm của mình.

Câu 9: Chưa có trách nhiệm với công việc của mình được giao biểu hiện qua hành động nào?

 • A. Hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao.
 • B. Đổ lỗi cho người khác khi nhiệm vụ nhóm không hoàn thành.
 • C. Chịu trách nhiệm về những thông tin mà mình nói ra.
 • D. Dám chịu trách nhiệm về những việc làm của mình.

Câu 10: Hành động chưa có trách nhiệm với lời nói, với những gì mình đã làm biểu hiện qua hành động nào?

 • A. Hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao.
 • B. Chối bỏ lời đã nói.
 • C. Chịu trách nhiệm về những thông tin mà mình nói ra.
 • D. Dám chịu trách nhiệm về những việc làm của mình.

Câu 11: Điền vào chỗ trống: Nếu thiếu/chưa đủ năng lực thực hiện công việc thì...............

 • A. Cần học hỏi thêm kinh nghiệm từ các nguồn thông tin khác nhau để nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ.
 • B. Cần điều chỉnh kế hoạch hoạt động khác để có
 • C. A và B đều đúng
 • D. A và B đều sai

Câu 12:  Điền vào chỗ trống: Nếu thiếu/ chưa đủ thời gian thực hiện thì......................

 • A. Cần điều chỉnh kế hoạch hoạt động khác để có thêm thời gian
 • B. Cần để một khoảng thời gian trống, dự phòng cho những việc đột xuất
 • C. Cần tập trung cao độ hơn
 • D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 13:  Điền vào chỗ trống: Nếu thiếu/ chưa đủ các phương tiện, điều kiện hỗ trợ khác thì...........

 • A. cần huy động sự hỗ trợ từ người thân, thầy cô, bạn bè,...
 • B. cần tìm nguồn để có thể mượn phương tiện cân thiết.
 • C. A và B đều đúng
 • D. A và B đều sai

Câu 14: Điền vào chỗ trống: Nếu thành viên khác trong nhóm không đủ năng lực, thời gian, phương tiện để hoàn thành nhiệm vụ chung của nhóm thì.......................

 • A. cần mình sẵn sàng hỗ trợ người khác ở công việc mình có thế mạnh.
 • B. cần điều chỉnh kế hoạch hoạt động khác để có
 • C. cần tìm nguồn để có thể mượn phương tiện cân thiết.
 • D. cần điều chỉnh kế hoạch hoạt động khác để có thêm thời gian

Câu 15: . Ý nào dưới đây là những nguyên nhân khiến cho cá nhân thiếu trách nhiệm trong công việc và đề xuất cách khắc phục?

 • A. Không có trách nhiệm
 • B. Chủ quan, dựa dẫm vào người khác
 • C. A và B đều đúng
 • D. A và B đều sai

Bài viết liên quan