Wave

Soạn bài Tản Viên từ Phán sự lục

Soạn bài Tản Viên từ Phán sự lục sách Kết nối tri thức ngữ văn 10 tập 1. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

ĐỌC

Câu 1: Tử Văn có những suy nghĩ, cảm xúc gì khi nghe câu chuyện của Thổ công?

Trả lời: 

Sau khi nghe câu chuyện của Thổ công, Tử Văn cảm thấy rất bất bình.

Câu 2: Dự đoán kết quả cuộc đấu tranh của Tử Văn dưới cõi âm.

Trả lời: 

Tử Văn sẽ làm sáng tỏ mọi việc và chiến thắng trong cuộc đấu tranh dưới cõi âm.

Câu 3: Sự việc nào có tác dụng xoay chuyển tình thế của cuộc xử án?

Trả lời:

Sự việc có tác dụng xoay chuyển tình thế của cuộc xử án là việc nhà vua đã sai người đến Tản Viên để lấy chứng thực.

Câu 4: Diễn biến và kết quả cuộc đấu tranh của Tử Văn có giống như suy đoán của bạn không?

Trả lời:

Diễn biến và kết quả cuộc đấu tranh cũng giống như suy đoán của em. Tử Văn đã được minh oan và những tên gian ác đã bị trừng trị.

Câu 5: Vì sao Từ Văn đồng ý nhận thức Phán sự đền Tản Viên?

Trả lời:

Tử Văn đồng ý nhận chức Phán sự đền Tản Viên vì nghe lời khuyên của Thổ công, có thể để lại tiếng về sau cho đời.

Câu 6: Ai là người đưa ra lời bình? Nội dung chính của lời bình là gì?

Trả lời:

Người đưa ra lời bình là tác giả. Nội dung lời bình ca ngợi sự cứng cỏi, dám đương đầu, đấu tranh với cái ác của anh chàng áo vải Ngô Tử Văn.