Wave

Giải bài 5 Ngân sách nhà nước

Lời giải bài #baiso #baiten sách giáo khoa Kinh tế và pháp luật 10 Kết nối tri thức, hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần bài tập trong chương trình học của sách giáo khoa.

Giải bài 5: Ngân sách nhà nước - Sách hóa học 10 chân trời sáng tạo. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

Mở đầu:

Câu 1. Ngân sách nhà nước góp phần cho sự phát triển của các tỉnh miền núi như thế nào?

Trả lời:

  • Ngân sách nhà nước góp phần cho sự phát triển của các tỉnh miền núi : Các địa phương này đã sử dụng vào việc mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông; kéo điện lưới điện quốc gia về các bản vùng sâu; xây dựng, tu bổ, nâng cấp trường học, cơ sở y tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; phát triển mô hình rừng trang trại, vườn rừng… nhờ đó, các tỉnh miền núi từng bước khắc phục khó khăn , ổn định đời sống, phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Câu 2. Hãy chia sẻ hiểu biết của em về ngân sách nhà nước.

Trả lời:

  • Ngân sách nhà nước là quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của nhà nước, ra đời từ rất sớm cùng với sự hình thành của nhà nước. Ngân sách nhà nước vừa là nguồn lực để duy trì bộ máy nhà nước vừa là công cụ hữu ích để nhà nước quản lý, điều tiết nền kinh tế quốc dân và giải quyết các vấn đề xã hội.

Tham khảo lời giải phần bài tập .... bài #baiso #baiten giúp các em dễ dàng triển khai, rút ngắn thời gian và làm bài một cách chính xác nhất từ đó học và đạt thành tích cao trong môn học....

Hi vọng với những gợi ý chi tiết và đầy đủ trên có thể giúp các em có một cách nhìn bao quát và đầy đủ hơn về bài học #baiten. Từ đó, giúp các em học tập và chinh phục thành tích cao nhất trong môn học....