Wave

Giải bài 3 Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống

Mỗi bài giải đều được chúng tôi trình bày chi tiết theo sát các phần chính trong một bài học 10 Kết Nối Tri Thức. Tham khảo tài liệu các em có thể hoàn thành tốt phần chuẩn bị bài mới, cũng như hoàn thành bài tập về nhà của mình. Tài liệu giải 10 của Giaibaitapsgk được trình bày vô cùng sinh động với nhiều hình ảnh minh họa và tình huống minh họa gắn liền với thực tế.

Giải bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống , một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống - Sách địa lí 10 kết nối tri thức. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

Mở rộng

GPS và bản đồ số là gì?  GPS va bản đồ số có ứng dụng như thế nào trong cuộc sống?

Hướng dẫn giải:

- Bản đồ số là một tập hợp có tổ chức, lưu trữ các dữ liệu bản đồ trên thiết bị có khả năng đọc như máy tỉnh, điện thoại thông minh và được thê hiện dưới đạng hình ảnh bản đỗ.

- GPRS và bản đồ số dùng để định vị vị trí toàn cầu.

Hình thành kiến thức mới

Câu 1. Dựa vào thông tin trong mục 1, hãy nêu cách sử dụng bản đồ trong học tập địa lí và đời sống.

Hướng dẫn giải:

Cách sử dụng bản đồ trong học tập địa lí và đời sống:

 + Xác định rõ nội dung, yêu cầu của việc đọc bản đồ

 + Chọn bàn đồ phù hợp với nội dung cần tìm hiểu.

 + Hiểu được các yếu tố cơ bản của bản đồ như: tỉ lệ bản đồ, kí hiệu bản đồ, phương pháp biếu hiện các đôi tượng địa lí trên bản đồ,...

 + Tìm hiểu kĩ bảng chú giải bản đồ.

 + Xác định mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí trên bản đô.

 + Khi đọc bản đồ để giải thích một hiện tượng địa lĩ nào đó cần phải đọc các bản đồ có nội dung liên quan để phân tích, so sánh và rút ra nhận định cần thiết.

Tham khảo lời giải bài tập 10 Kết nối tri thức chi tiết và chính xác giúp các em học sinh học tập và tham khảo lời giải một cách hiệu quả nhất

Đừng quên theo dõi website Giaibaitapsgk để cập nhật thêm nhiều tài liệu học tốt, cách giải bài tập lớp 10 Kết Nối Tri Thức hữu ích khác. Đây sẽ là bảo bối hữu dụng giúp các em học sinh chuẩn bị vững vàng cho những kì thi sắp tới. Chúc các em học tập tốt!