Wave

Giải bài 2 các chủ đề của nền kinh tế

Lời giải bài #baiso #baiten sách giáo khoa Kinh tế và pháp luật 10 Kết nối tri thức, hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần bài tập trong chương trình học của sách giáo khoa.

Giải bài 2: các chủ đề của nền kinh tế - Sách hóa học 10 chân trời sáng tạo. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

Mở đầu:

Câu 1. Hãy cho biết biết nhân vật chính trong bài hát là ai? Nhân vật chính là những người thợ xây.

Trả lời:

  • Nhân vật chính là những người thợ xây.

Câu 2.  Họ tham gia vào các hoạt động nào trong nền kinh tế?

Trả lời:

  • Họ đã tham gia các hoạt động xây dựng nhà ở các công trình kiến trúc độc đáo,… góp phần phát triển du lịch và dịch vụ cho đất nước.

Tham khảo lời giải phần bài tập .... bài #baiso #baiten giúp các em dễ dàng triển khai, rút ngắn thời gian và làm bài một cách chính xác nhất từ đó học và đạt thành tích cao trong môn học....

Hi vọng với những gợi ý chi tiết và đầy đủ trên có thể giúp các em có một cách nhìn bao quát và đầy đủ hơn về bài học #baiten. Từ đó, giúp các em học tập và chinh phục thành tích cao nhất trong môn học....